A gyűjteményről – Médiatéka

A Médiatéka állománya

Igyekszünk mind a 12 karon folyó képzéshez igazítani a választékunkat, de természetesen csak olyan filmet tudunk szolgáltatni, amit a csatornák leadnak; ezek nagy része bölcsész témájú, de a pl. sok hasznos természettudományi filmet is szolgálatunk.

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy ha kiválasztott film több óráig tart, akkor számítsanak rá, hogy csak a Zenei Gyűjtemény nyitvatartási idejében (hétköznap 8-18 óráig) lehet filmeket nézni.

Mi az a preview?

A Médiatékában megtalálható filmek megtalálhatóak a katalógusunkban. Egy médiatékás rekordban a Forrásdokumentum linkre kattintva a film részletes leírásában találunk egy 30 másodperces ízelítőt a preview-ra kattintva.

A filmrészletek elsődleges célja, hogy bemutassa a filmek “hangulatát”, tehát pl. egy a sztálingrádi csatáról szóló dokumentumfilmben lehet, hogy a túlélőkkel készített interjúk hangzanak el, lehet, hogy archív felvételeken mutatják be az eseményeket, ill. e kettő keveréke is elképzelhető; a részletet úgy választjuk ki, hogy az jellemző legyen az adott filmre, s ez alapján az olvasó eldönthesse, hogy meg szeretné-e nézni a filmet.

Többrészes sorozat esetén csak egy preview-t készítünk, általában az első részhez.

A törvényi háttér

A filmeket az SZTE Klebelsberg Könyvtár az 1999. évi LXXVI. A szerzői jogról szóló törvény IV. fej. 35.§  4. bekezdése értemében szolgáltatja:
“(4) Nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtár, iskolai oktatás célját szolgáló intézmény, muzeális intézmény, levéltár, valamint kép- és hangarchívum – vállalkozási tevékenységen kívüli – belső intézményi célra a célnak megfelelő módon és mértékben készíthet a műről másolatot, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, és
a) tudományos kutatáshoz szükséges,
b) saját példányról archiválásként tudományos célra vagy a nyilvános könyvtári ellátás céljára készül,
c) megjelent mű kisebb részéről, illetve újság- vagy folyóirat cikkről készül, vagy
d) külön törvény azt kivételes esetben, meghatározott feltételekkel megengedi.”
A kérdéshez lásd még A szerzői jogról szóló törvény IV. fej. 38.§  5. bekezdését:
“(5) A felhasználásra vonatkozó eltérő megállapodás hiányában a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak, iskolai oktatás célját szolgáló intézmények, muzeális intézmények, levéltárak, valamint kép- és hangarchívumok gyűjteményeinek részét képező művek az ilyen intézmények helyiségeiben ezzel a céllal üzembe állított számítógépes terminálok képernyőjén tudományos kutatás vagy egyéni tanulás céljára a nyilvánosság egyes tagjai számára szabadon megjeleníthetők, és ennek érdekében – külön jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel – a nyilvánosság említett tagjaihoz szabadon közvetíthetők, ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt is, feltéve, hogy az ilyen felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.”
valamint ugyancsak A szerzői jogról szóló törvény, IV. fej. 83.§  2. bekezdését:
“(2) Nincs szükség a szomszédos jogi jogosult­­­* hozzájárulására azokban az esetekben, amelyekben a törvény a szerzői jogi védelem alatt álló alkotás felhasználásához sem kívánja meg a szerző hozzájárulását. […].”
* a sugárzó televíziócsatorna