A Hadtörténeti Gyűjtemény használati rendje

A gyűjtemény könyvei a műveken elhelyezett zöld színű címkék jelzetei alapján azonosíthatók. A jelzet első része a témakörre utal (lásd: szakrend), az ezt követő ún. Cutter-jelzet (betű és szám) jelzi a témán belüli betűrendi sorrendet.

A gyűjtemény zöme korlátozottan kölcsönözhető illetve helyben használható, a többes példányok kölcsönözhetők, ezek egy része szabadpolcos, másik fele raktári anyag.

A nem, vagy csak korlátozottan kölcsönözhető műveket a zöld címkén egy plusz szimbólum, illetve a zöld mellett piros címke is jelöli. Ha a zöld címkén „Stoptábla” van, a könyv csak helyben használható. Ha a zöld címkén „holdacska” szerepel, a piros címkén pedig „RÖVID” felirat olvasható – a művek többsége ebbe a kategóriába illik –, a könyv csak az ún. éjszakai kölcsönzés keretein belül kölcsönözhető. (Ennek módjáról lásd a Kölcsönzési szabályzat 7. pontját!)

helybenolvejszakai

A csak zöld címkével ellátott művek a Szabályzat szerint a „korlátozás alá nem eső” kategóriába tartoznak. Jó tudni, hogy több műből vannak raktári példányok is, ezek nagyon kevés kivételtől eltekintve szintén kölcsönözhetők.

A Hadtörténeti Gyűjtemény szakrendje

Téma Jelzet Polc
bibliográfiák B Z25/2
elméleti művek E Z25/2
katonapolitika P Z25/2
fegyverek, egyenruhák F Z26/1
hírszerzés, kémkedés H Z26/2
háborús bűnösök, holokauszt HB Z26/2
hadseregek, fegyvernemek története HS Z27/1
kronologikus hadtörténet
átfogó művek A Z27/2
ókor hadtörténete KR1 Z27/2
középkor hadtörténete KR2 Z27/2
újkor hadtörténete 1900-ig KR3 Z27/2
újkor hadtörténete 1900-tól KR4 Z28/1
Az USA függetlenségi háborúja U Z28/1
1848-49 hadtörténete SZH Z28/1
Az USA polgárháborúja CW Z28/2
I. világháború VH1 Z28/2
II. világháború VH2 Z29/1
koreai háború K Z30/2
vietnami háború V Z30/2