Adatvédelmi nyilatkozat

Felhasználó adatok:

Amikor Ön az SZTE Klebelsberg Könyvtár internetes szolgáltatásait használja, előfordul, hogy személyes adatai közül is átad valamennyit számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) három módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

  • egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
  • másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk,
  • valamint, ha a beiratkozás során kapott azonosító/jelszó páros segítségével jelentkezik be könyvtári szolgáltatást végző rendszereinkbe. (pl. EduRoam, portál, mobil alkalmazás stb)

Honlapunk kialakítása, üzemeltetése során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

A honlap üzemeltetését és egyben a látogatók adatainak kezelését mi magunk végezzük, a keletkezett adatokat harmadik félnek nem adjuk át.

A honlap, ill. a könyvtár online látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

A szolgáltatott tartalommal kapcsolatos adatok:

A különféle digitális vagy digitalizált tartalmak közzétételét illetően Könyvtárunk szem előtt tartja, hogy a nagy értékkel bíró s közérdeklődésre számot tartó információk közzétételére vonatkozó kihívásoknak s a szerzői jogi előírások betartásának egyként megfeleljen. Ezen összefüggésben projektjeink keretében a legjobb szándékkal és a közjóra tekintettel igyekeztünk szolgáltatásunkat kiépíteni, s általában is gondos körültekintéssel szeretnénk eljárni.

Így Könyvtárunk az1884. évi XVI. tc., a 1921. évi LIV. tc. és a mai is hatályos 1999. évi LXXVI. tv. szellemére és betűjére tekintettel igyekezett e szolgáltatásokat kialakítani. A digitalizált tartalom esetén – általánosságban – a szerzői jogi védelem megilleti a publikált egyes művek szerzőit, de más szempontból az adott tartalmak e rendezett katasztere tetemes anyagi ráfordítással létrehozott adatbázisnak is minősíthető, s ilyeténképpen annak egykori előállítója (általában a kiadó és jogutódjai, vagy éppen a Könyvtár) az egyes művek szerzői jogaival párhuzamosan fennálló adatbázis előállítói kapcsolódó joggal bír, mint ezen „adatkataszter”, adatbázis előállítója. Így és ezen értelemben mindennek digitális közzététele fölött is rendelkezik.

E megfontolásokon túl is vannak és lehetnek további (már nem föltétlen a szerzői jog hatálya alá eső) felmerülő észrevételek. Bár a bekövetkezettet, az egykor leírtakat és megjelenteket visszamenőlegesen már utólag nem befolyásolhatjuk, megértjük, ha a nyilvánosság ezen újólag nyílt lehetőségével szemben Önnek észrevétele van, vagy az Önt vagy családját érintő vonatkozás miatt kifogást emel. Kérjük ilyen és más jogi vonatkozású kéréseivel forduljon hozzánk bizalommal.


Ha Ön mindezekkel kapcsolatban kérdést kíván feltenni vagy megosztja velünk véleményét, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeink valamelyikén. Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk elektronikus levélben, telefonon vagy postai úton.

A Könyvtár tevékenységének egészére vonatkozó, részletes adatvédelmi szabályzata itt érhető el.