Álláshirdetés

A Szegedi Tudományegyetem a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet
Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára Feldolgozó Osztály, MTMT Csoport
könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6722 Szeged, Ady tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az SZTE Klebelsberg Könyvtár MTMT adminisztrátori munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.        

Pályázati feltételek:

 •       Középiskola/gimnázium,
 •       Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 •       Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,
 •       Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Felsőfokú képesítés, informatikus könyvtáros,
 •       Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 •       Spanyol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 •       Tudományos publikálási formák ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Tudományos szférában szerzett adminisztrációs ismeretek – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       MTMT adatbázis adminisztrátori szintű ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű adatbáziskezelő ismeretek

Elvárt kompetenciák:

 •       kiváló kommunikációs készség,
 •       Jó probléma megoldó képesség,
 •       Pontosság, precizitás,
 •       Együttműködési készség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •       Monotonitás tűrése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Önéletrajz,
 •       Végzettségről szóló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél másolata);
 •       Nyelvvizsga bizonyítvány másolata,
 •       Referencia (opcionális),
 •       Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. március 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Gombos Zsuzsanna részére a zsuzsanna.gombos@ek.szte.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes megbeszélés és kompetencia felmérés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 22.

Az álláshirdetés elérhető a Közigállás portálon.