E-dokumentumok használata – felhasználói felmérés eredményei

Felhasználóink körében igényfelmérést végeztünk, melynek kérdőívében többek között arra kerestük a választ, hogy olvasóink hogyan viszonyulnak a napjainkban egyre nagyobb teret hódító elektronikus dokumentumokhoz: mennyire kedvelik ezt az új formát, választásukat a nyomtatott és elektronikus forma között mennyire befolyásolja az adott mű műfaja, terjedelme, szerkezete.
Az is érdekelt bennünket, hogy az e-dokumentumok olvasására alkalmas eszközök mennyire elterjedtek olvasóink körében, a többféle technológia, modell és megoldás közül melyeket használják, milyen gyakorlati tapasztalataik vannak.

Az elektronikus kérdőív három hétig volt elérhető magyar és angol nyelven, és több, mint 1200 könyvtárhasználó töltötte ki.

A kérdőív kiértékelését az alábbi prezentáció segítségével mutatjuk be.

E-dokumentumok használata - a felmérés eredményei