Dr. Marton János (1943-2018)

Marton János
In memoriam
Dr. Marton János
nyugalmazott könyvtárigazgató

Dr. Marton János 1943-ban született Hódmezővásárhelyen. 1967-ben kapott biológia-kémia szakos okleveles középiskolai tanári diplomát a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. 1986-ban — szakmánkban akkor szinte egyedülálló módon — a biológiai (informatika) tudomány kandidátusa lett, majd egy év múlva az ELTE Bölcsészettudományi Karán egyetemi doktorrá avatták.

Mindig könyvtárosként dolgozott. A JATE Központi Könyvtára után 1973-tól az MTA Szegedi Biológiai Központ következett, amelynek könyvtárvezetője lett. 1994-től a SZOTE Központi Könyvtárának igazgatója volt 2004-ig, egészen a könyvtár megszűnéséig. Az egyetemi könyvtárak 2004-ben történt integrációját követően rövid ideig közvetlen munkatársunk volt az orvostudományi szakterület szakreferenseként. Innen vonult nyugállományba 2007-ben, de a pihenés éveit további kutatásokkal, szakmai feladatok végzésével, oktatással töltötte.

A Szegedi Tudományegyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanított biológusoknak, orvostanhallgatóknak és könyvtár szakos hallgatóknak magyar és angol nyelven szakirodalmi ismereteket és bibliometriát. Százat meghaladó bibliometriai és tudománymetriai tudományos közleménye közül kiemelhető az idézési potenciál vizsgálatáról szóló egyszerzős cikke, melyet 1983-ban publikált a könyvtár- és információtudomány egyik kiemelkedő folyóiratában (Journal of the American Society for Information Science), Magyarországról elsőként.

Szerkesztőbizottsági tagja volt a Scientometrics című nemzetközi folyóiratnak, elnökségi tagja a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének. 1993-ban OTDK Témavezető mestertanári kitüntetést, 2002-ben Tudással Magyarországért emlékplakettet kapott. Jelentős Szent-Györgyi Albert emlékének ápolásához kötődő munkássága is, amiből kiemelkedik egyik utolsó nagyobb publikációja a Kihívások, küzdelmek, kalandok a tudományban és a társadalomban – Szent-Györgyi Albert Magyarországon című kötet, ami 2017. novemberében jelent meg.

Emlékét megőrizzük.