Szervezet

Főigazgató
Általános és tartalomszolgáltatásért felelős
főigazgató-helyettes
Informatikai és információs főigazgató-helyettes
Igazgatás Minőségirányítás
Állománygyarapítási Osztály Különgyűjteményi Osztály
Feldolgozó Osztály Olvasószolgálati Osztály
Szakreferensi Osztály Szakirodalmi Információs Osztály
Tartalomszolgáltatási Osztály