Ebook platform

OMP Az SZTE Klebelsberg Könyvtár ebook platformja a világszerte elterjedt Open Monograph Press (OMP) nyílt forráskódú rendszerre alapozva az egyetemi acta jellegű könyvsorozatok és monográfiák számára egy szabványos és nyílt hozzáférésű (Open Access) megjelenési felületet biztosít.

A tudományos könyvek szerkesztésének és publikálásának összes lépését lefedő rendszer minden szerkesztőség igényeihez, munkamenetéhez és a művek kívánt megjelentetési formájához tetszés szerint hozzáigazítható.

Az OMP metaadatolási lehetőségeinek köszönhetően a felület kiválóan prezentálja a tanszékek tudományos munkásságát, elérhetővé és átláthatóvá téve azt a tudományos életben elvárt színvonalnak megfelelően.

Technikai segítséggel és további felvilágosítással az alábbi címen állunk rendelkezésre:


SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport

A kutatatócsoport a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Angol Tanszékének Angol-Amerikai Intézetének kutatócsoportja. A társadalmi nemek tudományának interdiszciplináris, illetve a kutatott jelenségek multimédiális jellegéből adódóan a kutatók a térbeli, időbeli és értékbeli sokféleség kritikai reflexióját adják elsősorban az irodalomtudomány, a nyelvtudomány, a média tudomány, és a kultúratudomány különböző területein. A kutatócsoport 2023-ban indította el TNT ebooks néven könyvsorozatát.

 


SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék

A Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékének kiadványai, amelyek a Fontes et Libri sorozatában jelennek meg.

 


SZTE BTK Régészeti Tanszék

A tanszék számára egy önálló kiadványsorozat újraindításához 2009-ben, a tanszék fennállásának 20. évfordulóján nyíltak meg a feltételek. Az új könyvsorozat a Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről címet kapta.

 


SZTE BTK Történész Diákkör

A Szegedi Tudományegyetem Történész Diákkör a kutatás iránt érdeklődő hallgatók számára hozta létre kiadványaként a Documenta Historica sorozatát, ahol publikációs lehetőséget kínál a Történeti intézet hallgatói számára.

 


Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar ebook platformja a kar oktatóinak, munkatársainak tudományos kiadványait, elsősorban monográfiáit és könyvsorozatait teszi elérhetővé.

 


Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar ebook platformja a kar oktatóinak, munkatársainak tudományos kiadványait, elsősorban monográfiáit és könyvsorozatait teszi elérhetővé.

 


Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar ebook platformja a kar oktatóinak, munkatársainak tudományos kiadványait, elsősorban monográfiáit és könyvsorozatait teszi elérhetővé.