Ebook platform

OMP Az SZTE Klebelsberg Könyvtár ebook platformja a világszerte elterjedt Open Monograph Press (OMP) nyílt forráskódú rendszerre alapozva az egyetemi acta jellegű könyvsorozatok és monográfiák számára egy szabványos és nyílt hozzáférésű (Open Access) megjelenési felületet biztosít.

A tudományos könyvek szerkesztésének és publikálásának összes lépését lefedő rendszer minden szerkesztőség igényeihez, munkamenetéhez és a művek kívánt megjelentetési formájához tetszés szerint hozzáigazítható.

Az OMP metaadatolási lehetőségeinek köszönhetően a felület kiválóan prezentálja a tanszékek tudományos munkásságát, elérhetővé és átláthatóvá téve azt a tudományos életben elvárt színvonalnak megfelelően.

Technikai segítséggel és további felvilágosítással az alábbi címen állunk rendelkezésre:


SZTE BTK Történész Diákkör

A Szegedi Tudományegyetem Történész Diákkör a kutatás iránt érdeklődő hallgatók számára hozta létre kiadványaként a Documenta Historica sorozatát, ahol publikációs lehetőséget kínál a Történeti intézet hallgatói számára.

 


SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék

A Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékének kiadványai, amelyek a Fontes et Libri sorozatában jelennek meg.

 


SZTE BTK Régészeti Tanszék

A tanszék számára egy önálló kiadványsorozat újraindításához 2009-ben, a tanszék fennállásának 20. évfordulóján nyíltak meg a feltételek. Az új könyvsorozat a Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről címet kapta.