Kutatószoba

Kutatószoba
Az SZTE Klebelsberg Könyvtárban kutatószobák állnak azon oktatók, kutatók, PhD-hallgatók rendelkezésére, akik olyan meghatározott idejű kutatómunkát szeretnének folytatni, amelyhez nagymértékben szükségük van az SZTE Klebelsberg Könyvtár anyagára és infrastruktúrájára, illetve egyéb körülményeik ezt indokolttá teszik.

Kutatószoba igénylése

 • Kutatószobát az SZTE Klebelsberg Könyvtár főigazgatójától e-mail-ben lehet igényelni.
 • Az e-mail tartalma: ki, milyen céllal, milyen hosszú időre kéri a kutatószobát.
 • A megállapított időtartam hosszabbítását a főigazgató engedélyezheti.
 • A hosszabbításra akkor van mód, ha a kutatószobára előzetesen más nem jelentett be igényt.

A kutatószoba használata

 • A kutatószobát csak érvényes könyvtári tagsággal rendelkező SZTE-s egyetemi polgárok vehetik igénybe.
 • A táskát kérjük a ruhatárban elhelyezni.
 • Kutatószobát használó olvasóinknak is az SZTE TIK főbejáratát (és nem a szolgálati bejáratot) kell használniuk.
 • A kutatószoba első használatakor el kell fogadni a „A kutatószobák használatának rendje” című nyilatkozatot.
 • A kutatószoba kulcsát minden alkalommal – aláírás ellenében – a földszinti Tájékoztató pultnál lehet felvenni.
 • Távozáskor a kulcsot ugyancsak a Tájékoztató pultnál (20 óra után a Kölcsönzőben) kell leadni, akkor is, ha az olvasó még ugyanaznap vissza szándékozik térni. Ez utóbbi esetben kérjük, hogy ezt a szándékát a kulcs leadásakor jelezze.
 • A kutatószobákban nincs számítógép, az olvasó saját notebookját használhatja.
 • A kutatószobában huzamosabb ideig csak olyan könyvtári könyvet lehet tárolni, amelyet az olvasó saját nevén előzőleg kikölcsönzött. A szakolvasókban elhelyezett kölcsönözhető vagy helyben használható könyveket, folyóiratokat csak rövid időre szabad a kutatószobába bevinni. Ebben az esetben kérjük, hogy erről az adott szakolvasótermi könyvtárost a kutatószoba használója tájékoztassa és a bevitt művekről adatlapot töltsön ki.

Kutatószoba