Contenta repozitóriumok

A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára által üzemeltetett repozitóriumok teljes szövegükben (ill. teljes képi, mozgóképi, hangi mivoltukban) tárolják, indexelik az oktató- és kutatómunka során keletkezett dokumentumokat, valamint tartalmazzák az SZTE Klebelsberg Könyvtár digitalizálási programjai során keletkezett digitális objektumokat.

A Contenta tematikusan elkülönülő repozitóriumok sorozata. A Contenta repozitóriumrendszer fontos eszköze a jogszabályban rögzített egyetemi tartalomgazdai feladataink megvalósításának: lehetővé teszi az egyetemen keletkezett, a kutatómunkával és oktatással kapcsolatos kiadványok, dokumentumok, publikációk, disszertációk, diplomamunkák, stb. központi vagy egyéni feltöltését, szakszerű indexelését, szolgáltatását és hosszú távú biztonságos archiválását.

Kérjük, anyagai feltöltésével, a repozitórium használatával, ezzel kapcsolatos észrevételeivel támogassa munkánkat! Technikai vagy tartalmi segítséget a következő címen kérhet: contenta@ek.szte.hu

Contentas oldalon és az alábbi keresősávban elérhető a Publicatio, a Doktori, a Diploma, az Elektronikus Tananyag Archívum, az Egyetemi Kiadványok, az UnivHistória, a Miscellanea, a Képtár és Médiatéka, a Tiszatáj és a DélmagyArchív repozitóriumok közös keresője.

SZTE Publicatio Repozitórium

Az egyetemen folyó tudományos és művészeti tevékenység eredményeképpen született művek teljes szövegű adatbázisa. A repozitóriumba a szerzők tölthetik fel megjelent, és az MTMT-ben már rögzített műveiket PDF formátumban.

SZTE Doktori Repozitórium

A Szegedi Tudományegyetem jogelődjeiben, az aktuális doktori képzésben készült és megvédett dolgozatok, valamint az integrált Szegedi Tudományegyetem létrejötte (2000. január 1.) után megvédett doktori értekezések kereshető adatbázisa.

SZTE Egyetemi Kiadványok

A Szegedi Tudományegyetemhez és jogelődjeihez köthető tudományos és szépirodalmi kiadványok adatbázisa. Már lezárt, illetve kurrens, ma is megjelenő egyetemi kiadványok lelőhelye.

SZTE Diplomamunka Repozitórium

A Szegedi Tudományegyetemen született diplomamunkák kereshető adatbázisa. A dolgozatok teljes szövegű tanulmányozása – elsősorban szerzői jogi és plágiumbéli megfontolásokból – az egyetem ill. a könyvtár erre a célra kijelölt számítógépein lehetséges.

SZTE Elektronikus Tananyag Archívum

A Szegedi Tudományegyetemen keletkezett és folyamatosan keletkező elektronikus tananyagok központi gyűjtőhelye. Az archívum feladata az elektronikus tananyagok hosszú távú megőrzésének biztosítása, szakszerű feldolgozása és szolgáltatása.

SZTE UnivHistória

Az SZTE UnivHistória repozitórium a Szegedi Tudományegyetemhez és jogelődjeihez köthető egyetemtörténeti jelentőségű kiadványok (évkönyvek, tanrendek, egyetemi újságok, hallgatói lapok) adatbázisa.

SZTE Képtár és Médiatéka

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár kép-, ill. egyéb médiaanyagainak központi digitális tároló- és kiállítóhelye. A gyűjteményben találhatók egyetemi személyek arcképei, egyetemtörténeti fotók és Shvoy Kálmán fotóalbumai.

SZTE Miscellanea

Gyűjtőköre a legszélesebb a repozitóriumaink közül: a SZTE Klebelsberg Könyvtár muzeális dokumentumai és tudóshagyatékai valamint a Szegedi Tudományegyetemhez szorosan nem köthető, vegyes témájú és műfajú periodikák, könyvek, könyvfejezetek, cikkek kincsestára.

DélmagyArchív

A DélmagyArchív adatbázisa a Délmagyarország című regionális napilap 1910 és 2010 között megjelent lapszámait tartalmazza digitalizált, teljes szövegű formában.

Tiszatáj archívuma

Az 1947 óta megjelenő Tiszatáj című szépirodalmi folyóiratban megjelent irodalmi alkotásokat tartalmazza teljes szövegűen visszakereshető, digitalizált formában.

SZTE Szenátus Repozitórium

A Szegedi Tudományegyetem Szenátus dokumentumainak kereshető adatbázisa. (Csak az Egyetem belső hálózatán használható.)

További repozitóriumok