Ebook platform

OMP Az SZTE Klebelsberg Könyvtár ebook platformja a világszerte elterjedt Open Monograph Press (OMP) nyílt forráskódú rendszerre alapozva az egyetemi acta jellegű könyvsorozatok és monográfiák számára egy szabványos és nyílt hozzáférésű (Open Access) megjelenési felületet biztosít.

A tudományos könyvek szerkesztésének és publikálásának összes lépését lefedő rendszer minden szerkesztőség igényeihez, munkamenetéhez és a művek kívánt megjelentetési formájához tetszés szerint hozzáigazítható.

Az OMP metaadatolási lehetőségeinek köszönhetően a felület kiválóan prezentálja a tanszékek tudományos munkásságát, elérhetővé és átláthatóvá téve azt a tudományos életben elvárt színvonalnak megfelelően.

Technikai segítséggel és további felvilágosítással az alábbi címen állunk rendelkezésre:


AMERICANA eBooks

Az AMERICANA eBooks a Szegedi Tudományegyetem Amerikanisztika tanszéke által kiadott AMERICANA – E-Journal of American Studies in Hungary e-könyves ága. Az e-folyóirat céljaival összhangban, az AMERICANA eBooks az amerikanisztika tudományterületébe sorolható kiadványokat publikál az irodalomtól a szociológiáig, a filmtől a digitális kultúráig, a történelemtől a politológiáig terjedő széles spektrumban. Célunk, hogy minőségi publikációs lehetőséget biztosítsunk olyan hazai és külföldi kutatóknak, akik innovatív és új megközelítéseket és metodológiákat kívánnak meghonosítani tudományterületükön.

 


Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar ebook platformja a kar oktatóinak, munkatársainak tudományos kiadványait, elsősorban monográfiáit és könyvsorozatait teszi elérhetővé.

 


Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar ebook platformja a kar oktatóinak, munkatársainak tudományos kiadványait, elsősorban monográfiáit és könyvsorozatait teszi elérhetővé.

 


Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar ebook platformja a kar oktatóinak, munkatársainak tudományos kiadványait, elsősorban monográfiáit és könyvsorozatait teszi elérhetővé.

 


SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport

A kutatatócsoport a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Angol Tanszékének Angol-Amerikai Intézetének kutatócsoportja. A társadalmi nemek tudományának interdiszciplináris, illetve a kutatott jelenségek multimédiális jellegéből adódóan a kutatók a térbeli, időbeli és értékbeli sokféleség kritikai reflexióját adják elsősorban az irodalomtudomány, a nyelvtudomány, a média tudomány, és a kultúratudomány különböző területein. A kutatócsoport 2023-ban indította el TNT ebooks néven könyvsorozatát.

 


SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék

A Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékének kiadványai, amelyek a Fontes et Libri sorozatában jelennek meg.

 


SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézetének ebook platformja az intézet tanszékeinek könyvsorozatait, illetve oktatóinak, munkatársainak tudományos kiadványait, monográfiáit teszi elérhetővé.
A felületen jelenleg a Studia Uralo-altaica, a Studia Uralo-Altaica. Supplementum., és a Working Papers in Corpus Linguistics and Digital Technologies könyvsorozat található meg.

 


SZTE BTK Régészeti Tanszék

A tanszék számára egy önálló kiadványsorozat újraindításához 2009-ben, a tanszék fennállásának 20. évfordulóján nyíltak meg a feltételek. Az új könyvsorozat a Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről címet kapta.

 


SZTE BTK Történész Diákkör

A Szegedi Tudományegyetem Történész Diákkör a kutatás iránt érdeklődő hallgatók számára hozta létre kiadványaként a Documenta Historica sorozatát, ahol publikációs lehetőséget kínál a Történeti intézet hallgatói számára.

 


SZTE BTK Vallástudományi Tanszék

1999-ben a Szegedi Tudományegyetem (korábban József Attila Tudományegyetem) vallástudomány major szakot indított és megalakította a Vallástudomány Tanszéket a bölcsészettudományi karon. E kutatási terület megalapítását célzó elméleti és oktatási tevékenység 1996-ban kezdődött a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán az Alkalmazott Vallástudományi Kutatócsoport vezetésével, mely gyakorlatilag a mai tanszék elődjének tekinthető. Mind a vallástudományi major program elindítása, mind a Vallástudomány Tanszék megalapítása forradalmi fontossággal bír a magyarországi tudománytörténetben. A magyarországi felsőoktatási rendszerben ilyen jellegű program és tanszék nem létezett ezt megelőzően.

A felület a tanszék oktatónak műveit és a Vallás a társadalomban könyvsorozat köteteit tartalmazza.