Adatvédelmi törekvéseinkről

Az Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára (későbbiekben a könyvtár) nagy figyelmet fordít a felhasználói (olvasói) adatkezelésre, minden olyan adat kapcsán, amelyek a könyvtárba történő beiratkozással, a hozzá kapcsolódó adatmozgásokkal, ill. a könyvtár honlap szolgáltatásaival és az egyéb könyvtári dokumentumszolgáltatásokkal (pl. repozitóriumok) összefüggésben keletkeznek. Hasonlóképpen fontosnak tekintjük a digitalizált adatok kapcsán keletkező jogi aggályokat és problémákat is, legyenek azok akár szerzői jogi, akár személyiségi jogot illetőek. A konkrét jogszabályi előírásokon túl, igyekszünk úgy eljárni, felhasználóink észrevételeit figyelembe venni, hogy szolgáltatásaink megbízhatósága és teljessége ne csorbuljon, de olvasóink adatbiztonsága is javuljon.

A könyvtár adatkezelése során a törvényi és jogszabályi rendelkezésekre támaszkodik. Így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az egyéb vonatkozó jogszabályok szerint jár el, igyekszik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatot is követni. Könyvtárunk alkalmazza és figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) megfogalmazottakat is és természetesen az Szegedi Tudományegyetem mindenkori „Adatvédelmi, közérdekű adat-megismerési és közzétételi szabályzata” is iránymutató számunkra.

A részletesebb és teljes Adatvédelmi nyilatkozat itt olvasható.

Adatkezelési tájékoztató a könyvtári beiratkozással és kölcsönzéssel kapcsolatban.

Adatkezelési tájékoztató a könyvtár által szervezett felhasználóképzéssel összefüggésben.

Adatkezelési tájékoztató a chatszolgáltatással kapcsolatban.

Könyvtárunk az adatvédelemmel kapcsolatosan több dokumentumot is megfogalmazott, így :

  • egy részletes Adatvédelmi nyilatkozatot a könyvtári helyi és online használói számára (ld. fentebb);
  • teljes körű Adatvédelmi szabályzatot;
  • a dolgozók információkezelésével kapcsolatos Dolgozói adatvédelmi útmutató munkatársak számára;
  • az adatokat kezelő munkatársak számára Titoktartási nyilatkozatot;
  • a könyvtár számos olyan belső dokumentummal rendelkezik, amelyeket saját dokumentumkezelő rendszerünk (WorkWiki) tartalmaz, amelyek olyan munkafolyamotokat szabályoznak részletesen, amelyeknek adatvédelmi vonatkozása van.

A könyvtár egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes (sokszor adatvédelemmel is kapcsolatos) szabályozása — ha van ilyen — az adott szolgáltatás webfelületénél érhető el.

Kapcsolat és tájékozódás

Ha Ön a fentiekkel kapcsolatban kérdést kíván feltenni vagy észrevétele, bejelentése van, esetleg megosztaná velünk véleményét, vegye fel a kapcsolatot könyvtárunkkal a megadott elérhetőségeink valamelyikén. Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk elektronikus levélben, telefonon vagy postai úton. (Külön a témához rendelt email címünk: dataprotection@ek.szte.hu)

* * *

Úgy gondoljuk, hogy a személyes adatok feletti önrendelkezés megerősítése, a szolgáltatott tartalmak jogi helyzetével kapcsolatos információk átláthatóságának növelése — különösen az online/virtuális környezetbenmegerősíti az érintett személyek jogainak biztonságát és növeli az adott adatkezelőbe vetett bizalmat. Hogy mindez beépüljön szemléletünkbe és napi munkákba, azt hosszútávon értéknövelő erőfeszítésnek tartjuk.