Adatvédelmi törekvéseinkről

Az Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára (későbbiekben a könyvtár) nagy figyelmet fordít a felhasználói (olvasói) adatkezelésre, minden olyan adat kapcsán, amelyek a könyvtárba történő beiratkozással, a hozzá kapcsolódó adatmozgásokkal, ill. a könyvtár honlap szolgáltatásaival és az egyéb könyvtári dokumentumszolgáltatásokkal (pl. repozitóriumok) összefüggésben keletkeznek. Hasonlóképpen fontosnak tekintjük a digitalizált adatok kapcsán keletkező jogi aggályokat és problémákat is, legyenek azok akár szerzői jogi, akár személyiségi jogot illetőek. A konkrét jogszabályi előírásokon túl, igyekszünk úgy eljárni, felhasználóink észrevételeit figyelembe venni, hogy szolgáltatásaink megbízhatósága és teljessége ne csorbuljon, de olvasóink adatbiztonsága is javuljon.

A könyvtár adatkezelése során a törvényi és jogszabályi rendelkezésekre támaszkodik. Így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az egyéb vonatkozó jogszabályok szerint jár el, igyekszik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatot is követni. Könyvtárunk alkalmazza és figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) megfogalmazottakat is és természetesen az Szegedi Tudományegyetem mindenkori „Adatvédelmi, közérdekű adat-megismerési és közzétételi szabályzata” is iránymutató számunkra.

A részletesebb és teljes Adatvédelmi nyilatkozat itt olvasható.

Adatkezelési tájékoztató a könyvtári beiratkozással és kölcsönzéssel kapcsolatban.

Adatkezelési tájékoztató a könyvtár által szervezett felhasználóképzéssel összefüggésben.

Adatkezelési tájékoztató a chatszolgáltatással kapcsolatban.

Könyvtárunk az adatvédelemmel kapcsolatosan több dokumentumot is megfogalmazott, így :

  • egy részletes Adatvédelmi nyilatkozatot a könyvtári helyi és online használói számára (ld. fentebb);
  • teljes körű Adatvédelmi szabályzatot;
  • a dolgozók információkezelésével kapcsolatos Dolgozói adatvédelmi útmutató munkatársak számára;
  • az adatokat kezelő munkatársak számára Titoktartási nyilatkozatot;
  • a könyvtár számos olyan belső dokumentummal rendelkezik, amelyeket saját dokumentumkezelő rendszerünk (WorkWiki) tartalmaz, amelyek olyan munkafolyamotokat szabályoznak részletesen, amelyeknek adatvédelmi vonatkozása van.

A könyvtár egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes (sokszor adatvédelemmel is kapcsolatos) szabályozása — ha van ilyen — az adott szolgáltatás webfelületénél érhető el.

Kapcsolat és tájékozódás

Ha Ön a fentiekkel kapcsolatban kérdést kíván feltenni vagy észrevétele, bejelentése van, esetleg megosztaná velünk véleményét, vegye fel a kapcsolatot könyvtárunkkal a megadott elérhetőségeink valamelyikén. Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk elektronikus levélben, telefonon vagy postai úton. (Külön a témához rendelt email címünk: dataprotection@ek.szte.hu)

* * *

Úgy gondoljuk, hogy a személyes adatok feletti önrendelkezés megerősítése, a szolgáltatott tartalmak jogi helyzetével kapcsolatos információk átláthatóságának növelése — különösen az online/virtuális környezetbenmegerősíti az érintett személyek jogainak biztonságát és növeli az adott adatkezelőbe vetett bizalmat. Hogy mindez beépüljön szemléletünkbe és napi munkákba, azt hosszútávon értéknövelő erőfeszítésnek tartjuk.

Adatvédelmi törekvéseinkről

Az Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára (későbbiekben a könyvtár) nagy figyelmet fordít a felhasználói (olvasói) adatkezelésre, minden olyan adat kapcsán, amelyek a könyvtárba történő beiratkozással, a hozzá kapcsolódó adatmozgásokkal, ill. a könyvtár honlap szolgáltatásaival és az egyéb könyvtári dokumentumszolgáltatásokkal (pl. repozitóriumok) összefüggésben keletkeznek. Hasonlóképpen fontosnak tekintjük a digitalizált adatok kapcsán keletkező jogi aggályokat és problémákat is, legyenek azok akár szerzői jogi, akár személyiségi jogot illetőek. A konkrét jogszabályi előírásokon túl, igyekszünk úgy eljárni, felhasználóink észrevételeit figyelembe venni, hogy szolgáltatásaink megbízhatósága és teljessége ne csorbuljon, de olvasóink adatbiztonsága is javuljon.

A könyvtár adatkezelése során a törvényi és jogszabályi rendelkezésekre támaszkodik. Így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az egyéb vonatkozó jogszabályok szerint jár el, igyekszik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatot is követni. Könyvtárunk alkalmazza és figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) megfogalmazottakat is és természetesen az Szegedi Tudományegyetem mindenkori „Adatvédelmi, közérdekű adat-megismerési és közzétételi szabályzata” is iránymutató számunkra.

A részletesebb és teljes Adatvédelmi nyilatkozat itt olvasható.

Adatkezelési tájékoztató a könyvtári beiratkozással és kölcsönzéssel kapcsolatban.

Adatkezelési tájékoztató a könyvtár által szervezett felhasználóképzéssel összefüggésben.

Adatkezelési tájékoztató a chatszolgáltatással kapcsolatban.

Könyvtárunk az adatvédelemmel kapcsolatosan több dokumentumot is megfogalmazott, így :

  • egy részletes Adatvédelmi nyilatkozatot a könyvtári helyi és online használói számára (ld. fentebb);
  • teljes körű Adatvédelmi szabályzatot;
  • a dolgozók információkezelésével kapcsolatos Dolgozói adatvédelmi útmutató munkatársak számára;
  • az adatokat kezelő munkatársak számára Titoktartási nyilatkozatot;
  • a könyvtár számos olyan belső dokumentummal rendelkezik, amelyeket saját dokumentumkezelő rendszerünk (WorkWiki) tartalmaz, amelyek olyan munkafolyamotokat szabályoznak részletesen, amelyeknek adatvédelmi vonatkozása van.

A könyvtár egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes (sokszor adatvédelemmel is kapcsolatos) szabályozása — ha van ilyen — az adott szolgáltatás webfelületénél érhető el.

Kapcsolat és tájékozódás

Ha Ön a fentiekkel kapcsolatban kérdést kíván feltenni vagy észrevétele, bejelentése van, esetleg megosztaná velünk véleményét, vegye fel a kapcsolatot könyvtárunkkal a megadott elérhetőségeink valamelyikén. Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk elektronikus levélben, telefonon vagy postai úton. (Külön a témához rendelt email címünk: dataprotection@ek.szte.hu)

* * *

Úgy gondoljuk, hogy a személyes adatok feletti önrendelkezés megerősítése, a szolgáltatott tartalmak jogi helyzetével kapcsolatos információk átláthatóságának növelése — különösen az online/virtuális környezetbenmegerősíti az érintett személyek jogainak biztonságát és növeli az adott adatkezelőbe vetett bizalmat. Hogy mindez beépüljön szemléletünkbe és napi munkákba, azt hosszútávon értéknövelő erőfeszítésnek tartjuk.