Kutatószoba

Kutatószoba
A Klebelsberg Könyvtárban kutatószobák állnak azon oktatók, kutatók rendelkezésére, akik olyan meghatározott idejű kutatómunkát szeretnének folytatni, amelyhez nagymértékben szükségük van a Klebelsberg Könyvtár anyagára és infrastruktúrájára, illetve egyéb körülményeik ezt indokolttá teszik.

Kutatószoba igénylése

  • Kutatószobát a Klebelsberg Könyvtár főigazgatójától e-mail üzenet formájában lehet igényelni.
  • Az e-mail tartalma: ki, milyen céllal, milyen hosszú időre kéri a kutatószobát.
  • A megállapított időtartam hosszabbítását a főigazgató engedélyezheti.
  • A hosszabbításra akkor van mód, ha a kutatószobára előzetesen más nem jelentett be igényt.

A kutatószoba használata

  • A kabátot és táskát kérjük a ruhatárban elhelyezni.
  • Kutatószobát használó olvasóinknak is az SZTE TIK főbejáratát (és nem a személyzeti bejárót) kell használniuk.
  • A kutatószoba kulcsát minden alkalommal – aláírás ellenében – a földszinti Tájékoztató ügyeletnél lehet felvenni.
  • Távozáskor a kulcsot ugyancsak a Tájékoztató ügyeletnél (20 óra után a Kölcsönzőben) kell leadni, akkor is, ha az olvasó még ugyanaznap vissza szándékozik térni. Ez utóbbi esetben kérjük, hogy ezt a szándékát a kulcs leadásakor jelezze.
  • A kutatószobákban nincs számítógép, az olvasó saját notebookját használhatja.
  • A kutatószobában huzamosabb ideig csak olyan könyvtári könyvet lehet tárolni, amelyet az olvasó saját nevén előzőleg kikölcsönzött. A szakolvasókban elhelyezett kölcsönözhető vagy helyben használható könyveket, folyóiratokat csak rövid időre szabad a kutatószobába bevinni. Ebben az esetben kérjük, hogy erről az adott szakolvasótermi ügyeletest a kutatószoba használója tájékoztassa és a bevitt művekről adatlapot töltsön ki.

Kutatószoba