Vezetői nyilatkozat

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár vezetése kinyilvánítja és rögzíti azon elkötelezettségét, hogy a könyvtári tevékenység magas szintű és eredményes ellátásának támogatására működteti és folyamatosan fejleszti az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményei szerinti minőségirányítási rendszerét, amely érvényessége a főtevékenységre és az annak megvalósítását elősegítő valamennyi kapcsolódó tevékenységekre kiterjed.

A könyvtár vezetése a minőségirányítási rendszer hatékony működése érdekében:

  • A könyvtár minden tagjában és partnerében tudatosítja az olvasói követelmények és elvárások teljesítésének, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások betartásának fontosságát, ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri, értékeli az olvasók és más érdekelt felek megelégedettségi szintjét.
  • A könyvtár a céljainak megfelelő minőségpolitikát fogalmazott meg, illetve elérhető, reális és mérhető minőségcélokat tűzött ki.
  • A könyvtár fő szolgáltatási folyamatai és a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztését, tökéletesítését szolgáló rendszeres vezetőségi átvizsgálásokat végez be- és kimenő adatok vizsgálatával, továbbá az elért eredményeket fenntartja.
  • Biztosítja a szükséges erőforrások rendelkezésre állását, a megfelelő szervezeti felépítés és infrastruktúra kialakítását, a végrehajtó személyzet kiválasztása során figyelembe veszi a képzettség, felkészültség és kompetencia követelményeit, gondoskodik a munkatársak folyamatos szakmai és minőségügyi képzéséről, illetve továbbképzéséről, valamint a jó munkakörnyezet kialakításáról.
  • Az SZTE Klebelsberg Könyvtár vezetése elvárja valamennyi munkatársától, hogy munkájával járuljon hozzá a megfogalmazott minőségcélok megvalósításához és eléréséhez.

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár vezetése nevében a minőségirányítási rendszer irányítását, működésének ellenőrzését, a fejlesztések előkészítését, mint minőségirányítási referens további intézkedésig az intézmény főigazgatója látja el, akinek munkáját, mint minőségirányítási asszisztens Gríz-Verbói Barbara és Puskás Nikoletta segíti. Hármójuk tevékenységét az intézmény munkatársaiból alakított minőségirányítási munkacsoport (Megold) támogatja.

Szeged, 2017. 06. 06.
dr. Keveházi Katalin főigazgató s.k.