Vezetői nyilatkozat

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár vezetése kinyilvánítja és rögzíti azon elkötelezettségét, hogy a könyvtári tevékenység magas szintű és eredményes ellátásának támogatására működteti és folyamatosan fejleszti az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményei szerinti minőségirányítási rendszerét, amely érvényessége a főtevékenységre és az annak megvalósítását elősegítő valamennyi kapcsolódó tevékenységekre kiterjed.

A könyvtár vezetése a minőségirányítási rendszer hatékony működése érdekében:

  • A könyvtár minden tagjában és partnerében tudatosítja az olvasói követelmények és elvárások teljesítésének, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások betartásának fontosságát, ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri, értékeli az olvasók és más érdekelt felek megelégedettségi szintjét.
  • A könyvtár a céljainak megfelelő minőségpolitikát fogalmazott meg, illetve elérhető, reális és mérhető minőségcélokat tűzött ki.
  • A könyvtár fő szolgáltatási folyamatai és a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztését, tökéletesítését szolgáló rendszeres vezetőségi átvizsgálásokat végez be- és kimenő adatok vizsgálatával, továbbá az elért eredményeket fenntartja.
  • Biztosítja a szükséges erőforrások rendelkezésre állását, a megfelelő szervezeti felépítés és infrastruktúra kialakítását, a végrehajtó személyzet kiválasztása során figyelembe veszi a képzettség, felkészültség és kompetencia követelményeit, gondoskodik a munkatársak folyamatos szakmai és minőségügyi képzéséről, illetve továbbképzéséről, valamint a jó munkakörnyezet kialakításáról.
  • Az SZTE Klebelsberg Könyvtár vezetése elvárja valamennyi munkatársától, hogy munkájával járuljon hozzá a megfogalmazott minőségcélok megvalósításához és eléréséhez.

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár vezetése nevében a minőségirányítási rendszer irányítását, működésének ellenőrzését, a fejlesztések előkészítését, mint minőségirányítási referens további intézkedésig az intézmény főigazgatója látja el, akinek munkáját, minőségirányítási asszisztensek segítik. Tevékenységüket az intézmény munkatársaiból alakított minőségirányítási munkacsoport támogatja.

Szeged, 2017. 06. 06.
dr. Keveházi Katalin főigazgató s.k.