Keveházi Katalin Szinnyei-díjas

Könyvtárunk főigazgatója, dr. Keveházi Katalin kapta az idei augusztus 20-ai Nemzeti Ünnepen a Szinnyei József-díjat. Nem sokkal a díj átvétele előtt, 2022. augusztus 15-én főigazgató asszonyunk nyugdíjba vonult, így egy igen gazdag szakmai pálya kapott méltó elismerést.

Keveházi Katalin az első és az utolsó munkanapját is a Szegedi Tudományegyetem könyvtárosaként töltötte el: 1980. augusztus 1-jén kezdett el dolgozni, első feladatainak egyike a Régi Nyomtatványok különgyűjtemény kialakítása, a muzeális dokumentumok feldolgozása, a gyűjtemény kezelése volt. Már ekkor bekapcsolódott a Régi Magyar Irodalom Tanszéken folyó, a koraújkori olvasáskultúra forrásait feltáró kutatásokba.
Az országban az elsők között kezdte el a régi nyomtatványok elektronikus feldolgozását, és részt vett az ezen nyomtatványok leírását tartalmazó szabvány kidolgozásában. A muzeális dokumentumok országos közös katalógusát gondozó egyesületnek (MOKKA-R) alapítása óta (2006) elnöke.

2003-tól az SZTE Egyetemi Könyvtár Feldolgozó Osztályának vezetője, a könyvtári integráció és az új épületbe való beköltözés során az adatbázishoz kötődő feladatok egyik felelőse, amit az SZTE Rektora 2004. december 9-én Rektori Elismerés, az Oktatási és Kulturális Miniszter 2007. január 22-én kitüntetés (Bibliotéka emlékérem) adományozásával ismerte el.

2007-től 2013-ig a Könyvtár általános főigazgató-helyettese. Feladata az Állománygyarapítási, a Feldolgozó és az Olvasószolgálati, valamint a Technikai Szolgáltató Osztály közvetlen felügyelete, a pályázatok koordinálása, a Magyar Tudományos Művek Tárával (MTMT) kapcsolatos feladatok irányítása és – minőségirányítási referensként – a minőségbiztosítási folyamat felügyelete, annak lezárultát követően pedig a rendszer működéséhez szükséges feltételek biztosítása volt.

2013. július 1-től volt az SZTE Klebelsberg Könyvtár főigazgatója. Főigazgatói működése alatt az SZTE Klebelsberg Könyvtár sikeresen birkózott meg azokkal a kihívásokkal  és a szinte teljes paradigmaváltással, amikkel a 2000-es éveket követően a könyvtáraknak óhatatlanul szembe kellett nézniük.

Keveházi Katalinnal készült beszélgetésünket a blogunkon olvashatják.

Örömmel gratulálunk a díjhoz, és hosszú, tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk! 

A Szinnyei József-díjjal és Hubert Gabriellával, az Evangélikus Országos Gyűjtemény nyugalmazott igazgatójával, irodalom- és könyvtörténésszel

2022. augusztus 16-tól az SZTE Klebelsberg Könyvtár főigazgatója dr. Nagy Gyula, korábbi általános és tartalomszolgáltatásért felelős főigazgató-helyettesünk lett. Sok sikert kívánunk munkájához!