Könyvtárközi kölcsönzési szabályzat könyvtáraknak

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár (továbbiakban: KK) az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer (továbbiakban: ODR) tagjaként állományával részt vesz a hazai és a nemzetközi könyvtárközi információ- és dokumentumszolgáltatásban.

 1. Könyvtárközi kérés fogadása
 2. Dokumentumainkról
 3. A könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumszolgáltatás igénybevétele
 4. A könyvtárközi kölcsönzés költsége
 5. A könyvtárközi dokumentumok használata
 6. Kérés lemondása
 7. Sérült, elveszett könyvek
 8. Elérhetőségek, ügyintézők

1. Könyvtárközi kérés fogadása

A KK saját állományából csak könyvtárak (elsősorban ODR tagkönyvtárak) számára teljesít könyvtárközi kölcsönzési kérést.

Másolatra vonatkozó kéréseket ODR-t nem használó könyvtáraktól is fogadunk, e-mail-ben.

Eredeti dokumentumokat külföldre az Országos Széchényi Könyvtár (továbbiakban: OSZK) könyvtárközi szolgáltatásán keresztül tudunk teljesíteni. Külföldi könyvtárként kéréseikkel forduljanak közvetlenül az OSZK-hoz.

2. Dokumentumainkról

Könyvtárközi kölcsönzéssel kérhető dokumentumok

A KK bármely, kölcsönözhető státuszú dokumentuma átkérhető könyvtárközi kölcsönzéssel.

Külső raktárból heti kétszer (kedd, péntek) tudunk kérést teljesíteni. Ha olyan dokumentumra irányul a kérés, amely helyileg nem a KK-ban található (pl. tanszéki, intézeti lelőhelyű, letéti állományrész), igyekszünk elkérni azt, ám ilyen esetekben előfordulhat, hogy a kötetet állandóan használják (oktatáshoz, kutatáshoz), emiatt a könyvtárközi kölcsönzése nem lehetséges.
Kölcsönzésben lévő dokumentumokat – amennyiben a könyvtár kéri – előjegyezzük, beérkezéséről értesítjük a kérő könyvtárat.
Ha eredeti formátumban nem szolgáltatható egy dokumentum, de rendelkezünk belőle a KK-ban elérhető példánnyal – és a szerzői jogi szabályozás lehetővé teszi –, akkor egyes dokumentumokról, vagy annak részeiről elektronikus másolat kérhető. Cikkekről, tanulmányokról, egyes dokumentumrészekről – jogi szabályozás függvényében – elektronikus- vagy fénymásolatot készítünk. E-dokumentumaink az előfizetési szerződésünkben foglaltak szerint vesznek részt a könyvtárközi forgalomban. Konkrét kérdés esetén érdeklődjenek a másolatokkal foglalkozó ügyintézőnknél.

Könyvtárközi kölcsönzéssel nem küldhető dokumentumok

Eredeti formában nem kölcsönözhetők könyvtárközivel az alábbi dokumentumok:

 • helyben használható dokumentumok
 • csak SZTE polgárok számára kölcsönözhető dokumentumok
 • ősnyomtatványok, kéziratok, 1950 előtti kiadású könyvek
 • szakdolgozatok, disszertációk
 • időszaki kiadványok (folyóirat, hetilap, napilap stb.)
 • állományvédelmi szempontból sérülékeny dokumentumok

Másolatban sem szolgáltatható dokumentumok:

 • teljes időszaki kiadványok (folyóiratszámok, napilapok, magazinok stb.)
 • teljes könyvek, amelyek a szerzői jogi szabályozás hatálya alá esnek
 • szakdolgozatok, disszertációk
 • e-dokumentumok az előfizetési szerződésben foglaltak szerint

A könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumszolgáltatás igénybevétele

Kérés fogadása

Eredeti dokumentumra vonatkozóan csak ODR-es kérést fogadunk el. Ha könyvtáruk még nem tagja az ODR-nek, regisztráció kezdeményezhető az ODR Portálon keresztül.
Másolatra vonatkozóan ODR-t használó könyvtár esetében ODR-es kérést fogadunk el; ODR-t nem használó könyvtár esetén a könyvtárközi kérés e-mail-ben is (ill@ek.szte.hu) küldhető.

Teljesítési idő

A könyvtárközi kérést általában a beérkezésétől számított 3 munkanapon belül teljesítjük.

Ennél hosszabb lehet a teljesítési idő, ha

 • a keresett dokumentum nem a KK épületében található (pl. tanszéki állomány része, külső raktárban van elhelyezve stb.)
  és/vagy
 • digitalizálási munka is szükséges a kérés teljesítéséhez.

A könyvtárközi kölcsönzés időtartama

A könyvtárközivel átkölcsönözött dokumentumok kölcsönzési ideje alapesetben 4 hét, mely kétszer hosszabbítható újabb 4 hétre, amennyiben ezt a kölcsönzési feltételek lehetővé teszik (pl. gyakori használat, előjegyzés, stb.). Hosszabbítási igényeiket minden esetben lejárat előtt (!), az ODR felületén keresztül (rendszerhiba esetén e-mailben) jelezhetik.

Tankönyv besorolású dokumentumok kölcsönzési ideje nem hosszabbítható.

Kérjük a kölcsönzési határidő pontos betartását! (A dokumentumokat legkésőbb a lejárat napján kérjük visszapostázni.)

Könyvtárközivel kölcsönözhető dokumentumok száma

Egy könyvtár maximum 10 művet kérhet könyvtárközi kölcsönzéssel. (Ebbe nem tartoznak bele a mellékletek és a többkötetes művek egyes példányai.)

A könyvtárközi kölcsönzés költsége

A könyvtárközivel átkölcsönzött eredeti dokumentum visszaküldésének költsége a kérő könyvtárat terheli.
Másolatok esetén előzetes árajánlat kérhető az előállítás költségeiről.
A könyvtárközi másolatok térítési díja:

 • a szerzői jogi szabályozás alá eső cikkek, dokumentumrészek digitalizálása térítésmentes,
 • a szerzői jogi szabályozás alá nem eső cikkek, dokumentumok másolásának díja 20 Ft/oldal (speciális kérés esetén ez változhat).

Számlát utólag, postai úton küldünk.

A könyvtárközi dokumentumok használata

Az eredeti formában küldött dokumentum a kísérőlapon jelzett feltételek szerint használható.
A másolat formában küldött dokumentum a szerzői jogi szabályozásnak megfelelő módon használható fel.

Kérés lemondása

A kérő könyvtár lemondhatja a könyvtárközi kérést annak teljesülése előtt. Ha azonban a kért dokumentum már postázásra került, vagy a kért másolat elkészült, a kérés nem mondható le, és a visszapostázás költségét, vagy a másolás díját ki kell fizetni.

Sérült, elveszett könyvek

A kérő könyvtár felelős a könyvtárközi kölcsönzés során kért dokumentumért annak a szolgáltatóhoz való visszaérkezéséig.

Kérjük a könyvtárakat, hogy átkölcsönözött dokumentumainkat olyan (erős és vízálló) csomagolásban postázzák vissza, mely jól tűri a szállítás és az időjárás viszontagságait.
Ha a kölcsönadott könyv vagy melléklete a könyvtárközi kölcsönzés során megsérül vagy elveszik (ideértve az olvasótól visszaszerezhetetlen példányt is), akkor a kérő könyvtár köteles a kárt megtéríteni. Amennyiben a könyv érdemben pótolható, elfogadjuk annak egy másik példányát; ha nem, akkor a könyv aktuális értékének megtérítését kérjük. Kártérítés vagy pótlás esetén vegyék fel a kapcsolatot ügyintézőinkkel.

Elérhetőségek, ügyintézők

Elérhetőségek:
E-mail: ill@ek.szte.hu
Cím: 6722 Szeged, Ady tér 10.
Tel.: (62) 546-627

Ügyintézők:
Matuska Ágota (másolat)
Molnár Szabolcs (eredeti dokumentum)