Küldetés, jövőkép

A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára gyűjteményeivel, hagyományos könyvtári tevékenységével, elektronikus tartalom- és információ szolgáltatásaival valamint képzett és elkötelezett személyi állományával az Egyetem oktatási, kutatási feladatait támogató központi szolgáltató intézménye. Nyilvános könyvtárként az Egyetem polgárai mellett felhasználójának tekinti a Dél-alföldi régió polgárait is. Országos feladatkörű szakkönyvtári funkciója mellett hagyományosan hangsúlyos szerepet vállal az innováció területén, valamint a hazai könyvtárügy jelentős szakmai szervezeteiben és projektjeiben.

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár az Egyetem széles körű oktatási, kutatási és tanulmányi tevékenységét

  • a hagyományos és nem hagyományos dokumentumok, információforrások dinamikusan fejlesztett gyűjteményeivel,
  • a külső információforrásokhoz való gyors és hatékony kapcsolat biztosításával,
  • a hallgatók, oktatók és kutatók által egyetemi és szakmai céljaik eléréséhez megkívánt hagyományos könyvtári és elektronikus szolgáltatásokkal segíti.

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár folyamatosan törekszik arra, hogy fejlesztéssel, új módszerek alkalmazásával a szolgáltatások biztosításához megfelelő szervezetet és a könyvtári és információs tevékenységet segítő környezetet, infrastruktúrát alakítson ki és tartson fenn.

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár jövőképe

Célunk olyan egyetemi könyvtárnak maradni, amely hagyományos és új feladatait összehangolja, szolgáltatásaiban megfelel felhasználói igényeinek, tartalomgazdaként is alkalmazkodik az egyetemi, területi és országos feladatokhoz, és inspiráló környezet a munkatársak számára.