Minőségpolitika

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár küldetése, hogy gyűjteményeivel, hagyományos könyvtári szolgáltatásaival, elektronikus tartalom- és információ szolgáltatásaival, valamint a szolgáltatásokra kiképzett és azok iránt elkötelezett személyi állományával az egyetem oktatási, kutatási feladatait támogató központi szolgáltató intézményeként működjön.

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár az egyetem széles körű oktatási, kutatási és tanulmányi tevékenységét a hagyományos és nem hagyományos dokumentumok, információforrások dinamikusan fejlesztett gyűjteményeivel, a külső információforrásokhoz való gyors és hatékony kapcsolat biztosításával, valamint a hallgatók, oktatók és kutatók által egyetemi és szakmai céljaik eléréséhez megkívánt hagyományos könyvtári és elektronikus szolgáltatásokkal segíti.

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár folyamatosan törekszik arra, hogy fejlesztéssel, új módszerek alkalmazásával a szolgáltatások biztosításához megfelelő szervezetet és a könyvtári és információs tevékenységet segítő környezetet, infrastruktúrát alakítson ki és tartson fenn.

Ennek érdekében az alábbiakra köteleztük el magunkat:

  • A minőségügy iránti elkötelezettség a vezetőség, illetve minden munkatárs feladata és felelőssége.
  • Biztosítjuk, hogy minden munkatársunk megismerje intézményünk Minőségpolitikáját, minőségirányítási rendszerünk céljait, felépítését, megvalósításának módszereit.
  • Vezetőségünk a minőségirányítási rendszer hatékony működtetése és továbbfejlesztése érdekében a lehetőségekhez mérten biztosítja a működéshez szükséges erőforrásokat, hogy a könyvtárhasználók igényeit gazdaságosan, ugyanakkor a lehető legmagasabb színvonalon elégíthessük ki.
  • A mindenkori jogszabályoknak, határozatoknak és az általunk vállalt egyéb követelményeknek eleget teszünk.
  • Munkatársaink folyamatos képzésével, ösztönzésével biztosítjuk a minőség iránti elkötelezettséget.
  • Partnereink felé kialakítjuk minőségi elvárásainkat, és kiválasztásuknál arra törekszünk, hogy azoknak megfeleljenek.
  • Folyamatosan kontrolláljuk olvasóink és dolgozóink elégedettségi szintjét.
  • Szoros és folyamatos kapcsolatot tartunk olvasóinkkal a minőségi igényeik felmérése, a minőség terén elért eredményeink ellenőrzése érdekében.
  • A megszerzett ismeretek birtokában folyamatosan törekszünk a minőségirányítási rendszerünk fejlesztésére.

A SZTE Klebelsberg Könyvtár valamennyi alkalmazottjának igazodnia kell az intézmény Minőségpolitikájához, valamint a kapcsolódó dokumentumok előírásaihoz. Gondoskodunk arról, hogy ezeket a munkatársaink, és a szolgáltatásainkhoz szorosan kapcsolódó partnereink megértsék és alkalmazzák, valamint biztosítjuk a hozzáférést a nyilvánosság számára is.

Ezen dokumentum mai napon történő hatályba léptetésével személyesen is megerősítem a fenti célok melletti elkötelezettségünket.

Szeged, 2017. 07. 01.
dr. Keveházi Katalin főigazgató s.k.