OJS folyóirat-platform

OJS

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár egyetemi folyóirat-platformja a világszerte elterjedt Open Journal System (OJS) nyílt forráskódú szerkesztőségi rendszerre alapozva az egyetemi acta jellegű folyóiratok számára egy szabványos és nyílt hozzáférésű (Open Access) megjelenési felületet biztosít.

A folyóiratok szerkesztésének és publikálásának összes lépését lefedő, egy cikk teljes életét végigkövető rendszer minden szerkesztőség igényeihez, munkamenetéhez tetszés szerint hozzáigazítható.

Az OJS számos olyan funkcióval rendelkezik, amely a más adatbázisokkal való adatcserét segíti elő, ezzel nagyban növelve a rendszerben megjelenő folyóiratcikkek láthatóságát a tudományos életben.

Technikai segítséggel és további felvilágosítással az alábbi címen állunk rendelkezésre: 


Acta Biologica SzegediensisActa Biologica Szegediensis

Az Acta Universitatis Szegediensis sorozatba tartozó Acta Biologica Szegediensis rendszeresen megjelenő tudományos folyóirat, mely felöleli a modern biológia gyorsan fejlődő tudományterületeit, és olyan témakörökben közöl eredeti és áttekintő közleményeket, mint az anatómia, embriológia, szövettan, antropológia, biokémia, biofizika, biotechnológia, botanika, klinikai orvostudományok, ökológia, genetika, mikrobiológia, molekuláris biológia, idegtudományok, a paleontológia, a farmakológia, a fiziológia, kórélettan valamint a zoológia.


Acta CyberneticaActa Cybernetica

Az Acta Cybernetica folyóirat széles körben öleli fel az informatikatudomány aktuális kérdéseit, mint az elméleti számítástechnika, menedzsment és operációkutatás, számítógépes látás és mintafelismerés, elektronika, szoftverfejlesztés, információs rendszerek és menedzsmentjük. A szerkesztőség a fenti témák bármelyikében eredeti, még nem publikált, magas színvonalú tudományos kéziratokat vár a szerzőktől.


Acta HispanicaActa Hispanica

Az 1996 óta évente megjelenő Acta Hispanica a Hispanisztika Tanszék tudományos és több adatbázisban indexelt folyóirata. Az interdiszciplináris folyóirat a spanyol, katalán, galíciai és spanyol nyelvészeti, történelmi illetve irodalmi cikkeket és tanulmányokat jelentet meg, spanyol, katalán, portugál és esetenként angol nyelven.


Acta HistoricaActa Historica (Szeged)

Az Acta Historica a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének időszaki kiadványa. A kiadvány az intézet oktatóinak, hallgatóinak (PhD, MA) és kutatóinak a magyar nyelvű, idegen nyelvű rezümével ellátott tanulmányait jelenteti meg. A kiadványnak, amely a kolozsvári, majd a szegedi tudományegyetem actáit jogelődjének tekinti, 1957-től több mint 140 kötete jelent meg.


AnalectaAnalecta Technica Szegedinensia

A nemzetközi Analecta Technica Szegedinensia (Anal. Tech. Szeged.) folyóirat a mérnöki és rokon tudományok legújabb kutatási eredményeit jelenteti meg. A folyóirat célja, hogy egy olyan nemzetközi fórumot kínáljanak a kutatóknak és a mérnök szakembereknek, ahol népszerűsíthetik, megoszthatják és megvitathatják a mérnöki tudomány különböző területeinek új kérdéseit és fejlesztéseit.


ChronicaChronica

A Chronica a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének időszaki kiadványa. A kiadvány az intézet oktatóinak, egyetemi hallgatóinak (PhD, MA), kutatóinak a tudományos közleményeit, könyvismertetéseit és a tudományos munkáikról készült beszámolóit adja ki idegen nyelven. A kiadvány közel két évtizede van jelen a nemzetközi tudományos életben.


Különbség

Különbség

A Különbség a Szegedi Tudományegyetem Filozófia Doktori Iskolájának kettős-vak lektorált folyóirata. Célja a Doktori Iskolánál folyó filozófiai, etikai, esztétikai, filozófiai és szellemtörténet tárgyú kutatások, magas színvonalú tanulmányainak publikálása. A folyóirat megjelenését a Pro Philosophia Szegediensis támogatja.


AltaicaStudia Uralo-altaica

A Studia Uralo-altaica a Szegedi Tudományegyetem Altajisztika Tanszékének és Finnugor Tanszékének közös sorozat. Az első száma 1973-ban jelent meg, s eddig 51 kötet látott napvilágot. A kötetek jellemzően monografikus jellegűek, de megjelenhet konferenciák válogatott és lektorált anyaga is.


WPCLWorking Papers in Corpus Linguistics and Digital Technologies: Analyses and Methodology

A Working Papers in Corpus Linguistics and Digital Technologies: Analyses and Methodology (WPCL) egy online sorozat, amely folyamatban lévő kutatások számára kínál lehetőséget, hogy eredményeiket szélesebb közönség elé tárják. Empirikus és elméleti jellegű munkákat egyaránt várunk, mint például korpuszleírások. A kéziratokat külső szakértők lektorálják. WPCL nem követ megjelenési rendet, de évente legalább egy szám megjelenik.