Kölcsönzési szabályzat

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár  működésének általános rendjét Könyvtárhasználati Szabályzat tartalmazza.

 1. Kik kölcsönözhetnek?
 2. Mit lehet kölcsönözni?
 3. Korlátozottan kölcsönözhető könyvek
 4. Mit nem lehet kölcsönözni?
 5. Mennyit lehet kölcsönözni?
 6. A kölcsönzés időtartama
 7. „Rövid” időtartamú (éjszakai) kölcsönzés
 8. Hogyan kölcsönözhetünk?
 9. Hosszabbítás
 10. Előjegyzés
 11. Visszavétel
 12. Bekérés
 13. Késedelmi díj
 14. Türelmi idő
 15. Felszólítás
 16. Sérült, elvesztett könyvek
 17. Kölcsönzési jog megvonása
 18. Munkavállalói kölcsönzés

1. Kik kölcsönözhetnek?

 • a) A Szegedi Tudományegyetem minden
  • nappali, esti és levelező tagozatos, valamint távoktatásban részt vevő hallgatója, amennyiben legkevesebb egy szemeszter idejére aktív hallgatói jogviszonyban tartózkodik az egyetemen;
  • főállású, aktív oktatója, kutatója, tudományos tevékenységet folytató munkatársa és egyéb dolgozója, valamint az illetékes egység igazolásával és felelősségvállalásával azon nem főállású (óraadó) oktató, aki legalább egy szemesztert tartózkodik az Egyetemen;
  • nyugdíjba vonult oktatója és dolgozója.
 • b) A Kossuth Zsuzsa Technikum és Szakképző Iskola, Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium és a Vántus István Zeneművészeti Szakközépiskola oktatói  és tanulói.
 • c)SZTE Alma Mater tagok és az SZTE meghatározott partner-intézményeinek tudományos tevékenységet folytató munkatársai. (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Biotechnológiai Intézete, Biopolisz Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft., Cedars-Sinai Medical Center, Dél-Alföldi Bioinnovációs Centrum Kht, ELI, Gabonatermesztési Kutató Kht, Móra Ferenc Múzeum, MTA Szegedi Biológiai Központ, Gál Ferenc Egyetem, Unicotec Kht.)
 • d) Csongrád-Csanád vármegyében állandó lakcímmel rendelkező, magyar állampolgárságú, vagy magyarigazolvánnyal rendelkező lakosok, amennyiben betöltötték 18. életévüket.
  Állandó lakcím hiányában elfogadunk Csongrád-Csanád vármegyei ideiglenes lakcímet is, amennyiben az olvasó a vármegyében tartósan rendelkezik munkahellyel, vagy diák s ezt igazolni is tudja.

2. Mit lehet kölcsönözni?

Az Egyetemi Könyvtár bármely, korlátozás alá nem eső dokumentumát.

3. Korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok

 • Oktatói/kutatói munka és PhD képzés támogatására beszerzett kiadványok.
  Kölcsönözhetik: az egyetem oktatói, kutatói, egyéb tudományos tevékenységet folytató munkatársai, és PhD hallgatói.
 • 1851 és 1949 között megjelent könyvek.
  Kölcsönözhetik: az egyetem oktatói, kutatói, egyéb tudományos tevékenységet folytató munkatársai, PhD hallgatói, valamint meghatározott partner-intézményeinek (lásd 1/c pont) munkatársai.
 • A szakolvasói terek szabadpolcain elhelyezett, piros alapon “Rövid” felirattal megjelölt példányok.
  Kölcsönözhetik: egyetemünk polgárai rövid időre (lásd 7. pont).
 • Az egyetemen folyó oktatási és tudományos tevékenység szempontjából kiemelkedően fontosnak ítélt dokumentumok.
  Kölcsönözhetik: egyetemünk polgárai.A fenti korlátozások az elektronikus katalógus státuszkijelzéseiben is tükröződnek.

4. Mit nem lehet kölcsönözni?

 • Folyóiratokat, napi- és hetilapokat, évkönyveket;
 • az 1851 előtti megjelenésű könyveket;
 • a különgyűjtemények anyagainak nagy részét (régi könyvek, ősnyomtatványok, kéziratok, mikrofilmek, stb.);
 • nem hagyományos dokumentumokat (pl. CD-ROM, hangkazetta, stb.) kivéve egyes szótárakat, a Konfuciusz anyag egyes dokumentumait és a kölcsönözhető könyvek mellékleteit;
 • egyéb „Helyben használható” jelzésű dokumentumokat;
 • adott mű több példányát ugyanarra a névre.

5. Mennyit lehet kölcsönözni?

Olvasói csoport
Kölcsönözhető dokumentumok száma
az SZTE főállású oktatói és
tudományos tevékenységet folytató munkatársai
30 db
az SZTE PhD hallgatói és a partner-intézmények tudományos tevékenységet folytató munkatársai (lásd 1/c pont) 15 db
az SZTE dolgozói, aktív jogviszonyú hallgatói;
a GFE aktív jogviszonyú hallgatói
10 db
minden más kölcsönzési joggal rendelkező olvasó
(SZTE Alma Mater tagok is)
5 db

A számítógép a több részből álló művek esetében az egyes köteteket önálló példányként regisztrálja.


6. A kölcsönzés időtartama

Általános szabály, hogy

 • a kikölcsönzött könyveket az olvasónak a megadott határidőre kell visszajuttatnia a Könyvtárba;
 • a számítógépes rendszer semmilyen kölcsönzéssel kapcsolatos tevékenységet nem engedélyez, ha az olvasónál lévő dokumentumok bármelyikének határideje lejárt;
 • a jegyzetek, tankönyvek és egyéb oktatási anyagnak minősülő dokumentumok, valamint a „SZIESZTA polc” példányai 4 hétre kölcsönözhetők és nem hosszabbíthatók, de helyben a könyv bemutatásával, személyesen újrakölcsönözhetők;
 • a “Rövid” felirattal ellátott példányokat csak egy éjszaka időtartamára, illetve legfeljebb néhány napos zárva tartás idejére kölcsönözhetik az Egyetem polgárai (lásd 7. pont);
Olvasói csoport
Dokumentum
A kölcsönzés időtartama
Hosszabbítás
az SZTE főállású oktatói és tudományos tevékenységet folytató munkatársai szabadpolcos, „Rövid” jelzésű példányok 1 éjszaka
jegyzet, tankönyv;
„SZIESZTA polc” példányai
4 hét
1851-1949 között megjelent könyv 2 hónap
minden egyéb kölcsönözhető dokumentum 6 hónap 1 x 6 hónap
az SZTE PhD hallgatói szabadpolcos, „Rövid” jelzésű példányok 1 éjszaka
jegyzet, tankönyv;
„SZIESZTA polc” példányai
4 hét
PhD-képzés és oktatói munka támogatására beszerzett kiadvány 6 hónap 1 x 6 hónap
1851-1949 között megjelent könyv 2 hónap
minden egyéb kölcsönözhető dokumentum 2 hónap 1 x 2 hónap
az SZTE dolgozói és aktív jogviszonyú hallgatói szabadpolcos, „Rövid” jelzésű példányok 1 éjszaka
jegyzet, tankönyv;
„SZIESZTA polc” példányai
4 hét
PhD-képzés és oktatói munka támogatására beszerzett kiadvány
1851-1949 között megjelent könyv
minden egyéb kölcsönözhető dokumentum 4 hét 2 x 4 hét
a partner-intézmények tudományos tevékenységet folytató munkatársai
(lásd 1/c pont)
szabadpolcos, „Rövid” jelzésű példányok
jegyzet, tankönyv;
„SZIESZTA polc” példányai
4 hét
PhD-képzés és oktatói munka támogatására, ill. más, egyetemi célokra beszerzett kiadvány
1851-1949 között megjelent könyv 2 hónap
minden egyéb kölcsönözhető dokumentum 2 hónap 1 x 2 hónap
minden más kölcsönzési joggal rendelkező olvasó (SZTE Alma Mater tagok is) szabadpolcos, „Rövid” jelzésű példányok
jegyzet, tankönyv;
„SZIESZTA polc” példányai
4 hét
PhD-képzés és oktatói munka támogatására, ill. más, egyetemi célokra beszerzett kiadvány
1851-1949 között megjelent könyv
minden egyéb kölcsönözhető dokumentum 4 hét 2 x 4 hét

On-line hosszabbításnál és önkiszolgáló kölcsönzésnél a számítógépes rendszer nem engedi, hogy a kölcsönzési határidő túllépje a látogatókártya érvényességi idejét.


7. Rövid időtartamú (éjszakai) kölcsönzés

 • az SZTE polgárai
 • a szakolvasói terek szabadpolcain elhelyezett, piros alapon „Rövid” felirattal megjelölt példányokból kikölcsönözhetnek
 • 3 darabot, (az olvasó által kölcsönözhető maximális példányszám ezt magában foglalja)
 • a Kölcsönző zárását megelőző két órában.
 • A rövid kölcsönzés időtartama a Kölcsönző következő nyitásáig tart.
  A könyvtár nyári zárva tartásának idejére ezek a példányok nem kölcsönözhetők!
 • Minden egyes késve visszahozott „Rövid” jelzésű kötetre óránként 200 Ft késedelmi díjat számolunk fel, türelmi idő nincs.
  Egy napon túl – a késés mértékétől függően – a Könyvtár ideiglenesen vagy véglegesen megvonhatja az olvasótól a kölcsönzési jogot. (lásd 17. pont)

8. Hogyan kölcsönözhetünk?

A kölcsönzés a másra át nem ruházható, vonalkódos kártya felhasználásával, számítógépen történik a földszinti Kölcsönzőben, kizárólag a biztonsági kapun belül eső részen.

a) Az olvasó személyesen viheti a Kölcsönzőbe a szakolvasói szabadpolcon található

 • megkülönböztető jelzés nélküli kölcsönözhető példányokat a Kölcsönző nyitvatartási idejében ;
 • a „Rövid” felirattal ellátott példányokat (csak egyetemi polgárok) a Kölcsönző zárását megelőző két órában.
  (lásd 7. pont)

b) A raktárakban elhelyezett, kölcsönözhető dokumentumok a Raktári kikérő (katalógus) program segítségével kérhetők, melyet olvasóink a nyilvános terekben erre a célra elhelyezett számítógépeken érhetnek el.

A raktári kiszolgálás

 • időtartama épületen belül – átlagos körülmények között várhatóan 30-45 perc;
  az utolsó kérést a megszokott nyitvatartás idején 19 órakor, rendkívüli nyitvatartás esetén zárás előtt egy órával fogadják a raktárak;
 • külső raktárakból (szorgalmi és vizsgaidőszakban) hetente két alkalommal szolgálunk ki:
a keddtől csütörtökig leadott kéréseket pénteken 9:00 órára,
a péntektől hétfőig leadott kéréseket kedden 9:00 órára tudjuk beszállítani.

A teljesítés várható idejéről konkrétabb információt a kérés elküldésével egyidejűleg ad a kikérő program.

A kiszolgálási időt jelentősen megnövelheti a számítógépes kölcsönzésre nem alkalmas példányok feldolgozása vagy egyéb akadályozó tényezők.


A kölcsönzésre előkészített dokumentumok a kérés teljesítésének napján és a következő (pénteki teljesítés esetén a következő két) nyitvatartási napon, a Kölcsönző biztonsági kapun belül eső részén vehetők át. A kiszolgálás a Kölcsönző nyitatartási idejére korlátozódik.


Nem lehetséges a kölcsönzés, ha az olvasó

 • látogató-kártyájának érvényessége lejárt, vagy hiányzik róla a fénykép,
 • már korábban kikölcsönözte a megengedett számú példányt,
 • bármely korábbi kölcsönzésének határideje lejárt,
 • pénztartozása elérte az 500,-Ft-os összeget, illetve valamely egyéb okból tiltotta le a számítógépes rendszer.

9. Hosszabbítás

A kölcsönzés időtartama a határidő lejárta előtt hosszabbítható meg személyesen a Kölcsönzőben, vagy online felületen.

Hosszabbítási kérést telefonon keresztül csak abban az esetben tudunk fogadni, ha a Kölcsönző forgalma ezt lehetővé teszi.

Nem lehetséges a hosszabbítás

 • a 6. pontban felsorolt esetekben;
 • ha az adott könyvet időközben más olvasó előjegyeztette;

továbbá, ha az olvasó

 • látogató-kártyájának érvényessége lejárt,
 • bármely kölcsönzésének határideje lejárt,
 • pénztartozása elérte 500,-Ft-os összeget, illetve valamely egyéb okból tiltotta le a számítógépes rendszer.

10. Előjegyzés

A mások által kikölcsönzött műveket (max. 5 példányt) olvasóink személyesen a kölcsönzőben, vagy az online katalóguson keresztül jegyeztethetik elő.
A dokumentumok beérkezéséről elektronikus levélben értesítjük a kérőt.
Az előjegyzett példányok az értesítésben megadott időtartamon (8 naptári napon) belül vehetők át a Kölcsönző biztonsági kapun belül eső részén.
Az előjegyzés díja: 300,-Ft/dokumentum, amelyet az előjegyzett példány beérkezésekor számolunk fel, függetlenül attól, hogy az olvasó ezt követően igényt tart a műre vagy sem. A díjat az előjegyzett könyv átvételével egyidejűleg, illetve az értesítést követő első könyvtári látogatás alkalmával kell befizetni a Kölcsönzőben.
Az előjegyzés a kért dokumentum beérkezésének időpontjáig a térítési díj megfizetése nélkül visszamondható.
Nem kérhetnek előjegyzést a számítógépes rendszer által bármely okból letiltott olvasók.

11. Visszavétel

Az olvasó (vagy megbízottja) a kikölcsönzött dokumentumokat

 • visszaadhatja személyesen – a Kölcsönző nyitvatartási idejében – a Kölcsönző biztonsági kapun kívül és belül eső részén egyaránt. Ezt megelőzően célszerű tájékozódni a nyitva tartás esetleges változásairól.
 • visszaküldheti postai úton: ajánlott küldeményként vagy csomagként. Ebben az esetben a kézbesítés napja számít a visszavétel dátumának.

SZTE Klebelsberg Könyvtár
Kölcsönző
6722 Szeged, Ady tér 10.

12. Bekérés

Indokolt esetben a Könyvtár a határidő lejárta előtt visszakérheti a kikölcsönzött dokumentumokat.

13. Késedelmi díj

Minden egyes késve visszahozott dokumentumra, a lejáratot követő naptól kezdődően késedelmi díjat számolunk fel, amit a példány visszavételével egy időben, a Kölcsönzőben kell befizetni.
Díjtételek:

 • rövid időre (éjszakára) kölcsönzött példány esetében
200,-Ft* / óra / dokumentum
(lásd 7. pont)
 • minden más dokumentum esetében
50,-Ft* / nap / dokumentum

*Hatályos: 2022.09.01-től


Ha a pénztartozás eléri az 500,-Ft-os összeget, a számítógépes rendszer nem engedélyez semmilyen kölcsönzéssel kapcsolatos tevékenységet!


14. Türelmi idő

Amennyiben a késedelmes dokumentumokat – a „Rövid” (éjszakai) kölcsönzéssel kivett példányok kivételével – a határidőt követő 7 napon (türelmi időn) belül visszakapjuk, úgy könyvtárunk eltekint a késedelmi díj megfizetésétől.

A türelmi időszak zárvatartási napokat is magában foglalhat, ezért a visszaadás időpontját mindig az aktuális nyitva tartáshoz kell igazítani.
A türelmi idő letelte után visszahozott késedelmes dokumentumok esetében az olvasónak ki kell fizetnie a felszámolt késedelmi díjat.


A türelmi idő nem vonatkozik az adott dokumentumok kölcsönzési határidejére, annak lejárta után a példányt vissza kell adni. A lejárt határidő hosszabbítására nincs lehetőség.


15. Felszólítás

A kikölcsönzött könyveket az olvasónak minden külön értesítés nélkül, a megadott határidőre vissza kell juttatnia a Könyvtárba. Ennek elmulasztása esetén a késedelmes olvasókat Könyvtárunk elektronikus vagy hagyományos levélben (postaköltsége 150,-Ft) szólítja fel a dokumentumok visszaszolgáltatására. E felszólítástól függetlenül, a kölcsönzési határidőt követően életbe lép a késedelmi díj számlálása.

16. Sérült, elvesztett könyvek

Az olvasó felelősséggel tartozik az általa használatba vett dokumentumokért, elvesztésük vagy megrongálásuk esetén köteles azokat – a könyvtár döntése alapján – pótolni, ill. a könyvtárat ért kárt megtéríteni.

a) Amennyiben dokumentumot érdemben pótolja, a Könyvtár elfogadhatja annak

 • egy másik példányát;

b) Az elvesztett vagy megrongált dokumentumért a könyvtár kérhet kártérítést, melynek összege az állománybavételhez szükséges járulékos költségeken felül tartalmazza

 • a forgalomban levő dokumentumok esetében a beszerzési árat;
 • a már nem beszerezhető dokumentumok esetében
  • a dokumentum antikvár becsértékét
  • vagy
  • a dokumentum eszmei értékét.

Az egyszer már megtérített dokumentum árát a példány előkerülése esetén a könyvtárnak nem áll módjában visszatéríteni.
A dokumentum elvesztését vagy sérülését a Kölcsönzési csoport vezetőinél kell jelezni.


A könyvtár tulajdonában levő dokumentumok (beleértve a jegyzetek és tankönyvek) szövegének aláhúzása, kijelölése, az oldalakra történő jegyzetelés is rongálásnak minősül!


17. Kölcsönzési jog megvonása

A Könyvtár ideiglenesen (legkevesebb egy hónap időtartamra), súlyosabb esetben akár véglegesen is megvonhatja a kölcsönzési jogot a könyvtárhasználati rendet megsértő olvasótól.
(Ld. A könyvtárhasználat szabályai 9. pont)


18. Munkavállalói kölcsönzés
Munkavállalói kölcsönzésnek tekintjük mindazokat a dokumentumokat, melyek az SZTE Közbeszerzési Szabályzatának megfelelően az SZTE Klebelsberg Könyvtárnak az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatai ellátása révén kerültek beszerzésre az igénylő egyetemi egység megrendelésére, az igénylő egység által foglalkoztatott SZTE munkavállaló munkavégzésének támogatására. A dokumentumok munkavállalói kölcsönzést követően kerülnek átadásra a kijelölt munkavállaló személyes használatára.
Munkavállalói kölcsönzést kizárólag munkavállalói munka-/jogviszonnyal rendelkező SZTE munkavállaló kaphat.
Az így beszerzett példányok leltár szerint az SZTE Klebelsberg Könyvtár állományába kerülnek, az SZTE könyvtári vagyonának részét képezik, mellyel kapcsolatban a leltárfelelősség az SZTE Klebelsberg Könyvtárat terheli.
A vonatkozó eljárásrendet ld.: Beszerzés egyetemi egységek számára.
Átvétel – munkavállalói kölcsönzés:

  • Helyszíne a földszinti Kölcsönző, amelynek nyitvatartása igazodik a Könyvtár aktuális nyitvatartási idejéhez.
  • Kizárólag személyes ügyintézésre van lehetőség, más nevére még meghatalmazással sem lehet kölcsönözni.
  • A munkavállalói kölcsönzés adminisztrációja az integrált könyvtári rendszer kölcsönző modulján (Corvina JavaCIRC) keresztül történik. Az átvétel nyomtatott bizonylata a Munkavállalói kölcsönzés átvételi elismervénye nevű nyomtatvány lesz, mely 2 eredeti példányban készül, és amelynek egyik példányát a felelősségvállaló kapja meg, míg másik példányát a Könyvtár iktatja.
  • A munkavállalói kölcsönzés keretében elvihető példányok maximális száma összesen 60 db, amely nem csökkenti a felelősségvállaló számára a normál kölcsönzésben kivehető példányok (30 db) darabszámát.
  • A munkavállalói kölcsönzés határideje a kölcsönzéstől számított 60 hónap (5 év), amelynek megújítására egyedileg lehetőséget biztosítunk. A megújítás feltétele a példányok bemutatása a Kölcsönzőben.
  • Mind a normál, mind a munkavállalói kölcsönzésben átvett könyv késedelme blokkolja a további kölcsönzéseket.
  • Amennyiben nem kerül sor a munkavállalói kölcsönzés megújítására, a példányok szakreferensi irányítás alapján raktári vagy szakolvasótermi lelőhelyre kerülnek, hogy a kiadványokhoz való hozzáférés lehetőségét a szélesebb egyetemi olvasóközönség számára is biztosítani tudjuk.
  • Lehetőség van tájékozódni mind a normál, mind a munkavállalói kölcsönzések példányszámáról, pontos tételeiről, és a lejárati dátumokról a könyvtári katalógus alábbi oldalán való bejelentkezést követően: https://qulto.bibl.u-szeged.hu/patrondata. A kölcsönzött dokumentumok listái a Könyvtáraim fül alatt láthatóak.
  • A munkavállalói kölcsönzések határidejének közeledtéről lejárati emlékeztetőt küldünk a felelősségvállaló regisztrációkor megadott e-mail címére. A példányok (hasonlóan a normál kölcsönzésben kivett dokumentumokhoz) visszaadhatók a Kölcsönzőben a kölcsönzési határidő lejárta előtt is.
  • A munkavállalói kölcsönzésben átvett dokumentumokat a felelősségvállaló személyes használatra veszi át. Tudomásul veszi, hogy azokat legkésőbb a munkavállalói kölcsönzésben átvett határidő lejártakor vagy az SZTE-vel kapcsolatos jogviszonyának ennél korábbi megszűnésekor vissza kell szolgáltatnia az SZTE Klebelsberg Könyvtárnak. Az átvett dokumentumok megőrzéséért anyagi felelősséggel tartozik.


A szabályzatban foglaltaktól eltérő igények elbírálása vezetői hatáskörbe tartozik.