Az Osztrák Könyvtárról

Osztrák különgyűjteményünk 1991 májusában nyílt meg az SZTE Egyetemi Könyvtár Dugonics téri épületében az Osztrák Köztársaság értékes ajándékaként.
Az Osztrák Külügyminisztérium a társadalmi átalakulást megélő Közép-, Kelet- és Dél-Európa országait 1990 óta ún. osztrák báziskönyvtárak létesítésével segíti. Egyetemünk Német Tanszéke az első megajándékozott intézmények között szerepelt. Ez az “Austriaca”-Könyvtár nagyban hozzájárult az egyetemünk Germanisztikai Intézetén belüli specializálódáshoz, az 1993-ban önállósult Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék megalakulásához, biztosítva a tanszéken folyó oktató-kutató munka tudományos infrastruktúráját.

A könyvek SZTE Klebelsberg Könyvtárban történt elhelyezése, feldolgozása és használtatása széles körű, jó hozzáférést tesz lehetővé az osztrák ajándékozók szándékának megfelelően. Itt, a 3. emeleti szakolvasói térben különgyűjteményként, szakrendben felállítva, a könyvtár minden olvasójának rendelkezésére áll: fogadja Szeged felsőoktatási intézményeinek oktatóit, kutatóit és hallgatóit, valamint a város minden érdeklődő olvasóját a könyvtár teljes nyitvatartási idejében.

Bibliográfiák, adattárak, lexikonok, szakszótárak, kézikönyvek, valamint forrásmunkák és feldolgozások állnak egy-egy téma kutatóinak rendelkezésére.
A különgyűjtemény könyvanyagát az Osztrák Könyvtár folyóiratai egészítik ki, valamint tanszéki kezelésben videó- és magnókazetták, lemezek, CD-ROM-ok.

Az Osztrák Külügyminisztérium pénzügyi támogatásával a gyarapodás folyamatos: rendelés útján, valamint az egyes osztrák kiadók és intézmények könyvajándékai által történik.
Osztrák Könyvtár
Osztrák irodalommal kapcsolatos kérdésekkel a következő oktatókhoz fordulhatnak:
Dr. habil. Bombitz Attila, tudományos tanácsadó
bombitz@lit.u-.szeged.hu
Prof. Dr. Csúri Károly, tiszteletbeli tanácsadó
k.csuri@lit.u-szeged.hu

Osztrák országismeretre és ösztöndíjakra vonatkozó kérdések felelőse:
Christina Schrödl, lektor
christina.schroedl.cs@gmail.com

Osztrák Könyvtárak