Digitalizálás

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár széleskörű digitalizálási tevékenységet folytat, melynek elsődleges célja az egyetemi oktató- és kutatómunka támogatása.

1. Digitális másolat igénylése

A Szegedi Tudományegyetem polgárai számára lehetőséget biztosítunk, hogy a könyvtárunkban őrzött dokumentumokról térítés ellenében digitális másolatot igényeljenek.
Hangsúlyozottan felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a szolgáltatás keretében csak a szerzői jog hatálya alá nem eső dokumentumok digitális másolatát tudjuk elkészíteni (lásd: 1999. évi LXXVI. törvénye). Ez praktikusan azt jelenti, hogy a megrendelt írás szerzőjének halálától számítva legalább 70 évnek el kell telnie ahhoz, hogy az adott művet be tudjuk szkennelni a megrendelő számára. Ez a körülmény az általunk őrzött dokumentumok jó részét kizárja a digitális másolat igénylése szolgáltatásból.

Szöveg digitalizálása könyvből vagy folyóiratból (300 dpi, lehetőség szerint OCR) egyetemi polgár 50 Ft / felvétel
külső megrendelő 100 Ft / felvétel
Fotó, régi könyv vagy nagy alakú napilap digitalizálása (300 dpi, lehetőség szerint OCR) egyetemi polgár 200 Ft / felvétel
külső megrendelő 400 Ft / felvétel
Közlésre szánt felvétel (600 dpi) egyedi árszabás

Kérést az alábbi űrlapon lehet leadni:
Digitalizálási kérés leadása

2. Nagy volumenű, projektszerű digitalizálás megrendelésre

A könyvtár több, nagy teljesítményű digitalizáló célgéppel is rendelkezik, így különböző egyetemi egységek és külső megrendelők nagy mennyiségű digitalizálási igényét is ki tudjuk elégíteni.
Vállaljuk mindenféle papíralapú iratanyag, szakdolgozat, kiadvány térítéses digitalizálását.
Ilyen típusú igényekkel az igazgatas@ek.szte.hu címen fordulhat hozzánk.

3. Retrospektív digitalizálás az SZTE Klebelsberg Könyvtár digitalizálási terve szerint

Könyvtárunk alapvető küldetésének tekinti digitális gyűjteményeinek gyarapítását, melyet a tervszerű analóg-digitális konverzió tesz lehetővé. Ennek során elsődleges feladatunk a Szegedi Tudományegyetemhez és jogelődjeihez köthető tudományos, szépirodalmi és történeti jellegű kiadványok digitalizálása. Kiemelt fontosságúnak tekintjük mind a hallgatói munka (pl. szakdolgozatok, doktori disszertációk) mind az oktatói és kutatói tevékenység (pl. publikációk, egyetemi acták, tananyagok) produktumainak hosszú távú digitális megőrzését.
Az egyetemhez köthető források mellett másodlagos prioritásként kezeljük a Szeged városhoz kapcsolódó anyagok digitalizálását, ezen törekvésünk például a Délmagyarország napilap és a Tiszatáj irodalmi folyóirat digitalizálásában öltött testet.
A fenti szempontokat tovább árnyalják a dokumentumaink hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi okok, melyeket természetesen szintén figyelembe veszünk tervszerű digitalizálási projektjeinkben.
Helyben digitalizált gyűjteményeink tematikus bontásban a Contenta repozitóriumrendszerben érhetőek el.