Digitalizálás

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár széleskörű digitalizálási tevékenységet folytat, melynek elsődleges célja az egyetemi oktató- és kutatómunka támogatása.

1. Digitális másolat igénylése

A könyvtár állományában lévő dokumentumokról térítés ellenében digitális másolat igényelhető az alábbi feltételek szerint.

Beiratkozott egyetemi oktatóknak, PhD hallgatóknak magáncélra, egyéni felhasználásra kereskedelmi forgalomban nem kapható (OOC) műveket és szerzői joggal már nem védett műveket tudunk digitalizálni. Csak akkor digitalizálható a teljes kiadvány, ha lejárt a szerzői jog, vagy 1999 előtti kereskedelmi forgalomban nem elérhető műről van szó. Az 1999-től napjainkig kiadott dokumentumok esetében csak részleteket digitalizálunk, ha a három lépcsős tesztnek megfelel:
– nem sérelmes a mű rendes felhasználására
– nem károsítja a szerző jogos érdekeit
– megfelel a tisztesség követelményeinek

Továbbá vállaljuk a másolatkészítést oktatási szemléltetés érdekében (könyvrészlet, újság- és folyóiratcikk), ha a másolat használata nem helyettesíti az oktatási piacra szánt anyagok vásárlását és általában a rendes felhasználását.

Beiratkozott hallgatóknak és egyéb megrendelőknek magáncélra, egyéni felhasználásra csak a szerzői joggal már nem védett művek digitalizálását tudjuk vállalni.

Árszabás:

Szöveg digitalizálása könyvből vagy folyóiratból (300 dpi, lehetőség szerint OCR) egyetemi polgár 50 Ft / felvétel
egyéb megrendelő 100 Ft / felvétel
Fotó, régi könyv vagy nagy alakú napilap digitalizálása (300 dpi, lehetőség szerint OCR) egyetemi polgár 200 Ft / felvétel
egyéb megrendelő 400 Ft / felvétel
Közlésre szánt felvétel (600 dpi) egyedi árszabás

Kérést az alábbi űrlapon lehet leadni:
Digitalizálási kérés leadása

2. Nagy volumenű, projektszerű digitalizálás megrendelésre

A könyvtár több, nagy teljesítményű digitalizáló célgéppel is rendelkezik, így különböző egyetemi egységek és külső megrendelők nagy mennyiségű digitalizálási igényét is ki tudjuk elégíteni.

Az egyetemen folyó kutatási célú szöveg- és adatbányászati projektek számára lehetőség van input szöveges nyersanyagok igénybevételére. Az ilyen típusú anyagok a kutatásban résztvevő munkatársak részére online formában is elérhetővé tehetők, melynek feltétele, hogy a felhasználás ne jövedelemszerzési vagy -fokozási célból történjen.
A kutatási célú szöveg- és adatbányászathoz szükséges többszörözés a szabad felhasználás körébe tartozik, ha:
– a többszörözést végző felhasználó jogszerűen fért a műhöz,
– a felhasználás ellen a jogosult előzetesen nem tiltakozott,
– a másolatokat csak a szöveg- és adatbányászathoz szükséges ideig őrzik meg.

Emellett vállaljuk mindenféle papíralapú iratanyag, szakdolgozat, kiadvány térítéses digitalizálását.

Ilyen típusú igényekkel az igazgatas@ek.szte.hu címen fordulhat hozzánk.

 

3. Retrospektív digitalizálás az SZTE Klebelsberg Könyvtár digitalizálási terve szerint

Könyvtárunk alapvető küldetésének tekinti digitális gyűjteményeinek gyarapítását, melyet a tervszerű analóg-digitális konverzió tesz lehetővé. Ennek során elsődleges feladatunk a Szegedi Tudományegyetemhez és jogelődjeihez köthető tudományos, szépirodalmi és történeti jellegű kiadványok digitalizálása. Kiemelt fontosságúnak tekintjük mind a hallgatói munka (pl. szakdolgozatok, doktori disszertációk) mind az oktatói és kutatói tevékenység (pl. publikációk, egyetemi acták, tananyagok) produktumainak hosszú távú digitális megőrzését.

Az egyetemhez köthető források mellett másodlagos prioritásként kezeljük a Szeged városhoz kapcsolódó anyagok digitalizálását, ezen törekvésünk például a Délmagyarország napilap és a Tiszatáj irodalmi folyóirat digitalizálásában öltött testet.

A fenti szempontokat tovább árnyalják a dokumentumaink hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi okok, melyeket természetesen szintén figyelembe veszünk tervszerű digitalizálási projektjeinkben.

Helyben digitalizált gyűjteményeink tematikus bontásban a Contenta repozitóriumrendszerben érhetőek el.