Digitalizálás

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár széleskörű digitalizálási tevékenységet folytat, melynek elsődleges célja az egyetemi oktató- és kutatómunka támogatása.

1. Digitális másolat igénylése

A könyvtár állományában lévő dokumentumokról térítés ellenében digitális másolat igényelhető az alábbi feltételek szerint.

Beiratkozott (érvényes olvasójeggyel rendelkező) egyetemi oktatók, PhD hallgatók magáncélra, egyéni felhasználásra a könyvtárunkban őrzött dokumentumokról térítés ellenében digitális másolatot igényeljenek. A teljes kiadvány csak akkor digitalizálható, ha lejárt a szerzői jog. Minden más dokumentum esetében csak részleteket digitalizálunk, ha a három lépcsős tesztnek megfelel:
– nem sérelmes a mű rendes felhasználására
– nem károsítja a szerző jogos érdekeit
– megfelel a tisztesség követelményeinek

Továbbá vállaljuk a másolatkészítést oktatási szemléltetés érdekében (könyvrészlet, újság- és folyóiratcikk), ha a másolat használata nem helyettesíti az oktatási piacra szánt anyagok vásárlását és általában a rendes felhasználását.

Beiratkozott (érvényes olvasójeggyel rendelkező) hallgatóknak és egyéb megrendelőknek magáncélra, egyéni felhasználásra csak a szerzői joggal már nem védett művek digitalizálását tudjuk vállalni.

Árszabás:

Szöveg digitalizálása könyvből vagy folyóiratból (300 dpi, lehetőség szerint OCR) egyetemi polgár 50 Ft / felvétel
egyéb megrendelő 100 Ft / felvétel
Fotó, régi könyv vagy nagy alakú napilap digitalizálása (300 dpi, lehetőség szerint OCR) egyetemi polgár 200 Ft / felvétel
egyéb megrendelő 400 Ft / felvétel
Közlésre szánt felvétel (600 dpi) egyedi árszabás

Kérést az alábbi űrlapon lehet leadni:
Digitalizálási kérés leadása

2. Nagy volumenű, projektszerű digitalizálás megrendelésre

A könyvtár több, nagy teljesítményű digitalizáló célgéppel is rendelkezik, így különböző egyetemi egységek és külső megrendelők nagy mennyiségű digitalizálási igényét is ki tudjuk elégíteni.

Az egyetemen folyó kutatási célú szöveg- és adatbányászati projektek számára lehetőség van input szöveges nyersanyagok igénybevételére. Az ilyen típusú anyagok a kutatásban résztvevő munkatársak részére online formában is elérhetővé tehetők, melynek feltétele, hogy a felhasználás ne jövedelemszerzési vagy -fokozási célból történjen.
A kutatási célú szöveg- és adatbányászathoz szükséges többszörözés a szabad felhasználás körébe tartozik, ha:
– a többszörözést végző felhasználó jogszerűen fért a műhöz,
– a felhasználás ellen a jogosult előzetesen nem tiltakozott,
– a másolatokat csak a szöveg- és adatbányászathoz szükséges ideig őrzik meg.

Emellett vállaljuk mindenféle papíralapú iratanyag, szakdolgozat, kiadvány térítéses digitalizálását.

Ilyen típusú igényekkel az igazgatas@ek.szte.hu címen fordulhat hozzánk.

 

3. Retrospektív digitalizálás az SZTE Klebelsberg Könyvtár digitalizálási terve szerint

Könyvtárunk alapvető küldetésének tekinti digitális gyűjteményeinek gyarapítását, melyet a tervszerű analóg-digitális konverzió tesz lehetővé. Ennek során elsődleges feladatunk a Szegedi Tudományegyetemhez és jogelődjeihez köthető tudományos, szépirodalmi és történeti jellegű kiadványok digitalizálása. Kiemelt fontosságúnak tekintjük mind a hallgatói munka (pl. szakdolgozatok, doktori disszertációk) mind az oktatói és kutatói tevékenység (pl. publikációk, egyetemi acták, tananyagok) produktumainak hosszú távú digitális megőrzését.

Az egyetemhez köthető források mellett másodlagos prioritásként kezeljük a Szeged városhoz kapcsolódó anyagok digitalizálását, ezen törekvésünk például a Délmagyarország napilap és a Tiszatáj irodalmi folyóirat digitalizálásában öltött testet.

A fenti szempontokat tovább árnyalják a dokumentumaink hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi okok, melyeket természetesen szintén figyelembe veszünk tervszerű digitalizálási projektjeinkben.

Helyben digitalizált gyűjteményeink tematikus bontásban a Contenta repozitóriumrendszerben érhetőek el.