Könyvtárközi kölcsönzési szabályzat beiratkozott olvasóinknak

 1. Mire jó a könyvtárközi kölcsönzés?
 2. Ki élhet a lehetőséggel?
 3. Mit lehet kérni?
  1. A dokumentum lelőhelye szerint
  2. A dokumentum formátuma szerint
 4. Mit nem lehet kérni?
 5. Hogyan lehet igénybe venni a könyvtárközi szolgáltatást?
 6. A könyvtárközi kölcsönzés időtartama
  1. Teljesítési idő
  2. Kölcsönzési határidő
  3. Hosszabbítás
 7. Mennyibe kerül?
 8. A fizetés módja
 9. Hol és hogyan használható?
 10. Kérés lemondása
 11. Sérült, elvesztett könyvek

Mire jó a könyvtárközi kölcsönzés?

A könyvtárközi kölcsönzés célja a Szegeden nem található dokumentumok hozzáférhetővé tétele a könyvtár használói számára. A következő szabályok az SZTE Klebelsberg Könyvtár (továbbiakban KK) beiratkozott olvasóira vonatkoznak, de ez a szolgáltatás gyakorlatilag az ország összes könyvtárában igénybe vehető.

Ki élhet a lehetőséggel?

A szolgáltatást igénybe veheti a könyvtár bármely érvényes tagsággal rendelkező olvasója, aki vállalja, hogy betartja a könyvtárközi kölcsönzés szabályait. Ez utóbbi azért is fontos, mert a könyvtárközi kölcsönzés során a kölcsönadó könyvtár nem egyes személyeknek, hanem a KK részére kölcsönöz, így a szabályokat megszegő olvasó nemcsak magának, hanem társainak is árthat.

Mit lehet kérni?

A dokumentum lelőhelye szerint

Ha valakinek szüksége van egy bizonyos dokumentumra, első lépésként meg kell győződnie arról, hogy a KK állományában biztosan biztosan nem található.

Ezután érdemes más szegedi könyvtárban is tájékozódni, Szegeden megtalálható dokumentumokat ugyanis könyvtárközi kölcsönzéssel nem rendelünk meg.

Kérjük, könyvtárközi kérés leadása előtt ellenőrizze a dokumentumot:

 1. online katalógusunkban
 2. és a nagyobb szegedi könyvtárakban is:

A dokumentum formátuma szerint

Ami a dokumentumok jellegét illeti, gyakorlatilag minden kérhető, az viszont a kölcsönadó könyvtáron múlik, hogy eredetiben, fénymásolatban, elektronikus másolatban, mikrofilmen vagy mikrofiche-en teljesíti-e a kérést.

Bizonyos esetekben (pl. oklevelek, muzeális anyag) a másolat készítése is megtagadható.

Ha mikrofilm vagy mikrofiche érkezik, akkor sincs probléma, mert a Könyvtár földszintjén található egy, digitális másolat készítésére is alkalmas mikrofilm/mikrofiche olvasó.

Mit nem lehet kérni?

 1. Régi, ritka kiadványoknál előfordulhat, hogy azokat a könyvtárak nem kölcsönzik, ilyenkor általában felajánlják a másolat készítését.
 2. Folyóiratot a könyvtárak nem kölcsönöznek, így cikkekről csak másolat kérhető.
 3. A könyvtárak helyben használható, ill. referensz állománya nem vesz részt a könyvtárközi kölcsönzésben.
 4. Kéziratot, disszertációt, szakdolgozatot a magyar könyvtárak nem kölcsönöznek és annak egészéről vagy részeiről sem kérhető másolat.
 5. Általában nem kölcsönözhetőek gyakran használt oktatási anyagok (kis példányszámú tankönyvek, nyelvkönyvek, hangkazetta, CD-ROM).

A könyvtárközi kérés teljesítését a könyvtárak megtagadhatják.

Hogyan lehet igénybe venni a könyvtárközi szolgáltatást?

 1. Kéréseket csak online kérőlapon fogadunk el, melyhez az olvasónak érvényes könyvtári tagsággal kell rendelkeznie.
 2. Bejelentkezés után lehetőség van kiválasztani, hogy könyvre vagy cikkre/másolatra szeretne könyvtárközi kérést leadni. A kérőlapon a kért mű valamennyi rendelkezésre álló adatát fel kell tüntetni, hiszen így könnyebbé válik a dokumentum beazonosítása.
 3. Ha a kért dokumentum belföldön megtalálható, a lelőhely megállapítása után a kérést a pontos lelőhelyhez továbbítjuk.
 4. Ha a kért anyagnak nincs magyarországi lelőhelye, a keresett művet külföldről szerezzük be, amennyiben az olvasó igényli. A külföldi kölcsönzés nagyrészt az Országos Széchényi Könyvtáron (továbbiakban: OSZK) keresztül, másolatok esetében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtáron (továbbiakban: BME-OMIKK) keresztül történik.
 5. A könyvtárközi kölcsönzés keretében működő szolgáltatás a lelőhelykérés, amelynek nincs anyagi vonzata, csak az esetleges magyarországi lelőhely(ek) megállapítására szolgál.

A könyvtárközi kölcsönzés időtartama

Teljesítési idő

 1. Hazai kölcsönzésből 1-4 hét múlva megérkezik a kért dokumentum, de előfordulhat, hogy a cikk/másolat már néhány nap után rendelkezésre áll.
 2. Egy külföldi kérés leadása és teljesülése között könyvek esetében átlagosan 1-3 hónap telik el, másolatok esetében 1-6 hét.

A fentiek miatt felhívjuk olvasóink, különösen a szakdolgozatukhoz anyagot gyűjtő hallgatók figyelmét, hogy határidős munka esetén az időtényezőt ne hagyják számításon kívül.

Kölcsönzési határidő

A határidő megállapítása is a kölcsönadó könyvtáron múlik. Ez általában 3 hét, de előfordulhat olyan eset is, hogy a könyv csak pár napra áll rendelkezésre.

A határidő betartásának elfogadása a könyvtárközi kölcsönzés igénybevételének alapvető feltétele.

Hosszabbítás

A határidő meghosszabbítását általában egyszer lehet kérni, de minden esetben a kölcsönadó könyvtáron múlik, hogy engedélyezi-e, és ha igen, akkor hány napra.
A hosszabbítási kérelmet a megadott határidő lejárta előtt kell jelezni.

Mennyibe kerül?

 1. Könyv, eredeti dokumentum:
  • belföldről: 500 Ft postaköltség / 2 kg-os küldemény
  • külföldről: 4500 Ft/kötet
 2. Cikk/másolat:
  • belföldről: a szolgáltató intézménytől függően 15-100 Ft/A4 oldal (+ postaköltség)
  • külföldről: kb. 3500 Ft/cikk (+ postaköltség)

A fizetés módja

 1. Készpénzes fizetés esetén az olvasó a tartozását a Kölcsönzőben egyenlítheti ki előzetes egyeztetést követően.
  Számítógépes rendszerünk a könyvtárközi kölcsönzés költségeit az olvasó késedelmi és egyéb tartozásaihoz adja hozzá, így ez a kölcsönzését is befolyásolhatja. (1000 Ft feletti tartozás esetén a rendszer nem engedélyez semmilyen kölcsönzési tevékenységet!)
 2. Belső átutalás/keretszám esetében kérjük megadni a tanszék/intézet nevét és azt a keretszámot, melyre a kérés költsége terhelhető.

Hol és hogyan használható?

 1. Eredeti dokumentum
  • Ha a kért mű megérkezik, még aznap értesítjük az olvasót.
  • A könyvtárközi kölcsönzésben kapott könyvek nem kölcsönözhetők otthoni használatra, csak helyben, a Könyvtár olvasótermeiben használhatók.
 2. Másolat
  • A megrendelt fénymásolat, árának kifizetése után, elvihető.
  • Az elektronikus másolatban érkező dokumentumok a hatályos szerzői jogi törvénynek (1999. évi LXXVI. törvény) megfelelően csak a Tájékoztató mellett található, erre a célra kijelölt gépeken, és az előírt korlátozásokkal használhatók (nem módosítható, nem továbbítható, nem másolható).

Kérés lemondása

 1. Külföldi rendelés esetén nem lehet a kérést lemondani!
 2. Belföldi rendelés esetén a kérés díjmentesen lemondható mindaddig, amíg a küldő könyvtár azt nem teljesítette.

A fizetési kötelezettség fennáll, ha a könyvre ill. a másolatra az olvasó már nem tart igényt, de a kérést a küldő könyvtár időközben teljesítette, vagy az olvasó lemondási szándékát nem jelezte.

Sérült, elvesztett könyvek

Az olvasó felelősséggel tartozik az általa használatba vett dokumentumokért, elvesztésük vagy megrongálásuk esetén köteles azokat – a kölcsönadó könyvtár döntése alapján – pótolni, ill. a könyvtárat ért kárt megtéríteni. Ez esetben mindig a kölcsönadó könyvtár ide vonatkozó szabályzata az irányadó.

Elérhetőségek:

E-mail: ill@bibl.u-szeged.hu
Cím: 6722 Szeged, Ady tér 10.
Levelezési cím: 6701 Szeged Pf. 393.

Ügyintézők:

Matuska Ágota (cikk/tanulmány másolata)
Tel.: (62) 546-627

Waitz Erika (könyv)
Tel.: (62) 546-626

Könyvtárközi kérés leadása