Örökös Könyvtári Tag cím

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár megalapításától sokat köszönhet azon nemes lelkű  hazai és külföldi polgároknak, akik adományaikkal, hagyatékaikkal, szervező tevékenységükkel hozzájárultak a könyvtár értékes állományának kialakulásához és gazdagodásához.

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár létének értelmét a tudomány, az erudíció szolgálata jelenti. Ennek okából hálás tiszteletét fejezi ki mindazon könyvtári tagjainak is, akik e tevékenységét közreműködésükkel, tanácsaikkal segítik és akik évtizedeken keresztül második otthonuknak tekintvén az intézményt, szinte naponta igénybe vették e szolgálatot.

Mindazoknak, akik a fenti feltételeket méltó módon teljesítik, az SZTE Klebelsberg Könyvtár köszönete és hálája jeléül az Örökös Könyvtári Tag címet adományozza.

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár ünnepélyes keretek között adja át a cím adományozását tanúsító oklevelet.

A cím mellett a könyvtár kedvezményes szolgáltatásokkal is igyekszik honorálni az örökös tagok könyvtár iránti elkötelezettségét.

A cím eddigi birtokosai:

 • 2005
  Dr. Bernáth Árpád
  Dr. Ilia Mihály
 • 2006
  Dr. Rácz Béla
  Dr. Szabó Gábor
 • 2008
  Dr. Róna-Tas András
 • 2009
  Dr. Mezősi Gábor
  Dr. Pál-Molnár Elemér
  Dr. Sümeghy Zoltán
 • 2014
  Dr. Mader Béla
 • 2015
  Dr. Majó-Petri Zoltán
  Panek Sándor
 • 2017
  Dr. Meskó Eszter