Szentpétery József

Szentpétery József 1921-ben született Kolozsváron, tanulmányait szülővárosában végezte. Családjával 1969-ben költözött Magyarországra, előbb a Szegedi Orvostudományi Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinikáján oktatott, majd 1978-tól 1986-ig a DOTE Sztomatológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára volt.
Nyugdíjba vonulása után kezdett el behatóbban foglalkozni a kínai nyelvvel, magyar-kínai-angol-latin orvosi szógyűjteménye 2011-ben jelent meg.

Szentpétery József közel 200, főleg kínai nyelvű vagy sinológiai témájú kötetet ajándékozott a SZTE Klebelsberg Könyvtárának. A könyvek a Keleti Gyűjtemény állományába kerültek. A művek között vannak klasszikus sinológiai alapmunkák, szótárak és modern nyelvkönyvek is. A kínai nyelvű munkák a könyvtár katalógusában pinjin átírással kereshetők.