Beiratkozási szabályzat

 1. Az SZTE Klebelsberg Könyvtárnak tagja lehet minden 14. életévét betöltött személy, aki a könyvtárhasználati szabályokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. 16. életévét be nem töltött olvasó esetén a beiratkozáshoz szükség van a törvényes képviselőjének nyilatkozatára, melyben hozzájárul a beiratkozó személyes adatainak
  kezeléséhez. (A hozzájáruló nyilatkozat saját kezűleg írt és aláírt dokumentum legyen, vagy a nyomtatott formában írtat két tanúnak kell igazolnia.) (Lásd még 12. pontot is!)
 2. A könyvtári tagság beiratkozáshoz kötött. A beiratkozás a könyvtárhasználó személyes adatainak nyilvántartásba vételével és belépési nyilatkozat aláírásával – SZTE hallgatók esetében a MODULO-ban előzőleg tett elektronikus belépési nyilatkozat elfogadásával – történik meg.
 3. A Könyvtár az olvasók adatait számítógépen tartja nyilván, azokat a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli, és kizárólag könyvtári célokra használja.
 4. A beiratkozáshoz minden esetben szükséges adatok: név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő, állandó lakcím, tartózkodási vagy levelezési cím. A fentieken kívül:
  • SZTE oktatók/dolgozók esetében a kar, tanszék/intézmény megnevezése, egyetemi telefonszáma.
  • SZTE hallgató  a MODULO-n keresztül, az ott elfogadott, elektronikus nyilatkozatottal iratkozhat be. A szükséges adatokat ebben az esetben a Neptunból emeljük át nyilvántartásunkba.
  • Egyéb könyvtárhasználó esetén szükséges még a foglalkozás, és a munkahely neve és székhelye.
 5. A könyvtárhasználó bármikor betekinthet nyilvántartott adataiba. Az azokban történt változást köteles bejelenteni.
 6. A tagságát megszüntető olvasó adatait – amennyiben könyvtartozása vagy díjhátraléka nincs – a Könyvtár a tárgyévet követő naptári évben törli nyilvántartásából.
 7. A beiratkozáshoz minden esetben szükséges dokumentumok: személyi igazolvány és lakcímkártya, külföldi személyek estében útlevél. A fentieken kívül
  • SZTE oktatók/kutatók/dolgozók esetében
   • egyetemi munkaviszonyt igazoló dokumentum
   • SZTE oktatói/dolgozói azonosító kártya (ennek hiányában 1 db igazolványkép)
  • SZTE hallgatók esetében
   • az aktuális félévre érvényesített SZTE diákigazolvány (ennek hiányában szükséges 1 db igazolványkép és igazolni kell a jogviszonyt)
  • minden más könyvtárhasználó esetében
   • esetleges kedvezményre jogosító dokumentum (pl. pedagógus igazolvány; magyarországi oktatási intézmény által kibocsátott, érvényes diákigazolvány stb.)
   • 1 db igazolványkép (kivéve diákigazolvány megléte esetén)
 8. A könyvtári tagság az aktuális akadémiai évre szól, azt rendszeresen meg kell újítani.
  (A MODULO-n keresztül beiratkozott, a tagújítás feltételeinek megfelelő SZTE hallgatók esetében ez automatikus.)
  A tagság megújításának alapvető feltétele a könyvtári tartozások rendezése.
 9. A könyvtári beiratkozás során elfogadott és regisztrált állandó diákigazolvány vagy SZTE oktatói/dolgozói azonosító kártya a későbbiekben könyvtári olvasójegyként alkalmazható.
  Minden más esetben a Könyvtár ad ki érvényes olvasójegyet.
 10. A könyvtári olvasójegy, valamint a Könyvtár online szolgáltatásaihoz kapott azonosító (belépési jelszó, proxy) másra át nem ruházható.
 11. Az olvasójegy elvesztését haladéktalanul be kell jelenteni. A Könyvtár az elveszett kártyával való visszaélés következményeiért felelősséget nem vállal.
 12. Az érvényes olvasójegy alapvetően a Könyvtár állományának helyben történő használatára jogosítja fel az olvasót. Az egyéb használati feltételekről az egyes szolgáltatásokról szóló tájékoztatók nyújtanak információt. (A dokumentumok kölcsönzésére vonatkozó feltételeket a Kölcsönzési szabályzat tartalmazza.) Az SZTE Klebelsberg Könyvtár a Szegedi Tudományegyetem oktatási, kutatási feladatai támogatására szolgáló gyűjtemény, ezért egyes szolgáltatásai, például a wifi használat és az előfizetett online tartalmak, kizárólag jelenleg aktív jogviszonnyal rendelkezdő egyetemi polgárok számára érhetők el.
 13. Beiratkozással kapcsolatos díjak:
Beiratkozás kölcsönzési joggal
az akadémiai év…
helyben használatra
egészére második felére
3000,-Ft 2200,-Ft ingyenes
Kedvezmények
pedagógusok, diákok 2000,-Ft 1500,-Ft ingyenes
SZTE Alma Mater tagok 1500,-Ft 1000,-Ft
a Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola és a Vántus István Zeneművészeti Szakközépiskola tanulói
nyugdíjasok (70 év alatt), rokkantnyugdíjasok, GYED, GYES, regisztrált munkanélküliek.
az Egyetem hallgatói, főállású oktatói, dolgozói, nyugdíjasai ingyenes
az SZTE meghatározott partner-intézményeinek munkatársai*, a GFE hallgatói
könyvtárosok, levéltárosok, muzeológusok
nyugdíjasok (70 év felett), súlyos fogyatékkal élők érdekvédelmi szervezeteinek igazolványával rendelkezők
könyvtári olvasójegy pótlása 500,-Ft

Indokolt kérés esetén az Olvasószolgálat vezetője vagy a Könyvtár főigazgatója méltányossági okokból a beiratkozási díjat mérsékelheti, illetve annak megfizetésétől eltekinthet.

* Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Biotechnológiai Intézete, Biopolisz Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft., Cedars-Sinai Medical Center , Dél-Alföldi Bioinnovációs Centrum Kht., Gabonatermesztési Kutató Kht., Móra Ferenc Múzeum, MTA Szegedi Biológiai Központ, Gál Ferenc Egyetem,Gál Ferenc Egyetem Technikum, Unicotec Kht.