A Hispanisztika Különgyűjtemény története

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár Hispanisztika Különgyűjteménye mintegy 10000 kötetet foglal magába, amelyből 5100 kötet a 2. emeleti szakolvasói térben, a 21/1-es sortól került elhelyezésre, a fennmaradó rész pedig a raktárban található. A különgyűjtemény alapvetően két részből tevődik össze: alapját, mintegy 2/3 részét a SZTE BTK Hispanisztika Tanszékének beköltözött könyvtára képezi, azaz a tanszék által ajándékba kapott (pl. hagyatékokból), vásárolt és nemzetközi cserék útján oda került könyvekből, folyóiratokból áll. A fennmaradó 1/3 része az átköltözés után, a Központi Könyvtár anyagából került a gyűjteménybe. Így tehát ebben a gyűjteményben a hispanisztika-kutatás sokoldalúságának megfelelően a legkülönbözőbb témájú könyvek együtt találhatóak: nyelvészet, irodalom, (spanyol, portugál, latin-amerikai), történelem, néprajz és még sok egyéb témájú könyv a legkülönbözőbb hispán-félszigeti nyelveken, elsősorban spanyol, portugál és katalán nyelven. A két állomány összeolvasztásával a korábban két részre szakadt Wittman-hagyaték máig aktuális kötetei most együtt találhatóak meg a különgyűjtemény keretein belül.

A különgyűjtemény, amelyben a többségében spanyol nyelvű szakirodalom mellett magyar, angol, francia nyelvű Latin-Amerikával és Spanyolországgal foglalkozó művek is megtalálhatóak, a Hispanisztika Tanszék kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően dinamikusan gyarapodik. A hispán kultúrkörhöz tartozó országok nagykövetségein és konzulátusain kívül mintegy 15 külföldi egyetem hispanisztika kutatással foglalkozó tudományos műhelyével élő a kiadványcsere-kapcsolat. Emellett folyamatosan bővül a különgyűjtemény szakolvasói és raktári állománya a hispán civilizációt kutató magyar szakemberek és a tanszék hallgatóinak egyéni adományaival is.