Az Egyetemi Gyűjteményről

Egyetemi Gyűjtemény

A gyűjtemény állománya nem különül el egy helyen, nagyrészt a könyvtár raktáraiban található, így az érdeklődök számára szabadon nem hozzáférhető. Az előzetes tájékozódást több elektronikus adatbázis segíti: fényképadatbázis, cikkadatbázis, disszertációs adatbázis (2011. január 31-ig), Contenta Doktori Repozitórium (2011. február 1-től), a könyvek keresésére pedig a könyvtár katalógusa használható.

A könyvtár digitalizálási projektje keretében jött létre továbbá a UnivHistória, vagyis az egyetemtörténeti kiadványok (folyóiratok, évkönyvek, tanulmányi- és vizsgaszabályzatok, etc.) adatbázisa, amely teljes szöveges keresést és hozzáférést biztosít. Az egyetemtörténeti kutatásokhoz hatalmas lendületet adhat az immáron 2010-ig digitalizált Délmagyarország napilap a DélmagyArchív adatbázisán keresztül.

Külön kiemelendő, hogy az Egyetemi Gyűjtemény őrzi és kezeli Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós 1992-ben Amerikából Szegedre került hagyatékának egy részét. Másik részéből állandó kiállítás tekinthető meg az ÁOK Dékáni Hivatalában található Szent-Györgyi Albert Emlékszobában.

Egyetemi évkönyvek, almanachok

Egyetemtörténeti monográfiák

Egyetemtörténeti tanulmányok, cikkek