Ti kérdeztek, mi válaszolunk….

A 2018-as olvasói elégedettségmérés szöveges bejegyzéseinek leggyakrabban ismétlődő kérdéseiből állítottuk össze az alábbi tájékoztatót.

1. Könyv és folyóirat-beszerzésekkel kapcsolatos kérdések
2. Elektronikus forrásokkal kapcsolatos kérdések
3. A könyvállomány összetételével és példányszámmal kapcsolatos kérdések
4. Új könyvekkel, könyvajánlókkal kapcsolatos kérdések
5. Miért nincs több szórakoztató irodalom?
6. Miért ilyen lassú egy-egy könyv feldolgozása?
7. Miért nincsenek a könyvek a helyükön?
8. Ideiglenes diákigazolvánnyal, olvasójeggyel igénybe vehető szolgáltatások
9. Katalógushasználat
10. Nyitva tartással kapcsolatos kérdések
11. Általános könyvtárhasználati tájékoztató
12. Táskát miért nem lehet bevinni?
13. Szolgáltatások nem egyetemi polgárok számára
14. Az épület üzemeltetésével kapcsolatos kérdések
15. Hosszabbítással kapcsolatos kérdések
16. Újrakölcsönzéssel kapcsolatos kérdések
17. Kölcsönzési bizonylattal kapcsolatos kérdések
18. Raktári kiszolgálással kapcsolatos kérdések
19. Kölcsönzési idővel kapcsolatos kérdések
20. Oktatói, kutatói munka támogatása
21. Wifi beállításával kapcsolatos kérdések
22. Szkenneléssel, digitalizálással kapcsolatos kérdések
23. Honnan lehet tájékozódni előre a könyvtár eseményeiről, rendezvényeiről?

1. Beszerezhetne-e több könyvet a könyvtár? Elérhető lehetne-e több folyóirat-előfizetés? Lehetne-e bővíteni az idegen nyelvű könyvek számát?

A Szegedi Tudományegyetem évről-évre több pénzt fordít dokumentumok beszerzésére. Ennek az összegnek a jelentős része célzott támogatás, így csak kifejezetten elektronikus források szerezhetők be belőle. Ezért is van, hogy elektronikus (on-line) folyóiratok, adatbázisok, tananyagok folyamatosan bővülő, gazdag választéka érhető el az intézményből. Ezzel ellentétes tendencia mutatkozik meg a nyomtatott szakkönyvekkel, tankönyvekkel kapcsolatban: az ezek vásárlására fordítható összegek az elmúlt években csökkentek. Ezzel az ellentmondással nem csak a mi könyvtárunk küzd, hanem itthon és külföldön szinte minden hasonló intézmény. Igyekszünk mindent elkövetni, hogy ez a helyzet változzon. Továbbra is körültekintően járunk el a beszerzéseket illetően. Igyekszünk az egyetemi kurzusok résztvevőinek számához igazítani a megvásárolandó dokumentumok példányszámát. A beszerezni kívánt szép- és szakirodalom esetében pedig továbbra is szoros kapcsolatot ápolunk szakreferenseink révén is az Egyetem karaival, intézeteivel, tanszékeivel és oktatóival.

Ezen kívül szeretnénk minden olvasónk számára lehetőséget biztosítani arra, hogy személyes javaslatával segítse a Könyvtár állományának bővülését, oktatáshoz, tanuláshoz szükséges kötelező vagy ajánlott irodalom beszerzési javaslata révén. Honlapunkon a Beszerzési javaslat űrlapot kitöltve bárki élhet ezzel a lehetőséggel, köszönettel vesszük aktív közreműködésüket!

2. Lehetne-e előfizetni több elektronikus adatbázisra? Egyszerűbbé lehetne-e tenni a keresést az e-források között? Kihez fordulhatok segítségért, ha nem találom a szakterületem fontos szakirodalmait elektronikus formában? Az adatbázisokra, e-forrásokra vonatkozó hírek elérhetők a honlap angol felületén is?

Az online előfizetésünk tekintetében a hazai élmezőny elején, de nemzetközileg is előkelő helyen állunk: jelenleg 56 adatbázis, közel 80 ezer e-folyóirat, s több mint 200 ezer e-könyv érhető el. Évente több száz millió forintot költünk ezeknek a forrásoknak a fenntartására és fejlesztésére. Előfizetéseinket évente megújítjuk, és ilyenkor felhasználjuk a beérkezett olvasói észrevételeket csakúgy, mint a felhasználási statisztikákat. Fontos tudni, hogy a már előfizetett források is folyamatosan bővülnek, a csomagokban elérhető folyóiratok, könyvek frissülnek, gyarapodnak. Érdemes figyelni az ezekről szóló híradásokat honlapunkon, a Szerzői Eszköztár felületén, vagy Facebook-oldalunkon.

A külföldi e-forrásokban való egyszerűbb keresést szolgálja az SZTE Integrált Adatbázis, melynek segítségével egyidejűleg 500 adatbázisban kereshetünk. Minden elektronikus dokumentumunk elérhető a hagyományos katalógusunkból is.

Az e-forrásokkal kapcsolatos bármilyen probléma, észrevétel esetén használják bátran E-help szolgáltatásunkat.

A külföldi felhasználóink számára fontos híreket és információkat a honlapunk angol nyelvű felületén, Twitteren és a Library Szeged Facebook oldalon is közöljük.

3. Lehet-e fenntartani egy állandóan elérhető példány minden könyvből? Beszerezhető-e több példány – főként a tankönyvekből? Elérhetővé lehetne-e tenni a legújabb/hatályos könyveket? Megoldható lenne-e, hogy az éjszakára kölcsönözhető könyveket kicsit hosszabb időre elvihessem?

Könyvtárunk állományában elsősorban olyan dokumentumok találhatók meg, amelyek az egyetemen folyó oktatást, kutatást, tanulást szolgálják. Nem lehet célunk minden dokumentumból helyben használható példányt tartani, erre sem szükség, sem lehetőség, sem hely nincs. A tankönyvek, kötelező szak- és szépirodalmi művek vásárlásakor igyekszünk az egyes kurzusok létszámához, az oktatók, a tanszékek, intézetek beszerzési javaslataihoz, valamint olvasóink igényeihez igazítani a mennyiséget. Beszerzési javaslataikat továbbra is köszönettel vesszük a honlapon található Beszerzési javaslat űrlapon.

Sajnos, nem tudunk mindig elég példányt vásárolni a legújabb kötetekből, hatályos jogi könyvekből, friss szakirodalmi művekből, ezért arra törekszünk, hogy a keresett, népszerű (tan)könyvekből legalább egy helyben olvasható példányt mindenki számára elérhetővé tegyünk olvasótermeinkben. Hogy pontosan mely könyvekből jelölünk ki csak helyben használható példányt (is), azt elsősorban a használati adatok döntik el.

A rövid időre (éjszakára) kivehető könyvek esetében nem véletlenül korlátozott a felhasználók köre (csak SZTE polgárok) és a kölcsönzés ideje. Ezek éppen oktatási szempontok, a rendelkezésre álló példányszám, az elérhetőség biztosítása, vagy értékük miatt korlátozottan kölcsönözhető példányok. Az egyetem könyvtáraként elsősorban annak polgárai számára szeretnénk segítséget nyújtani azzal, hogy számukra azok könyvtáron kívüli használatát mégis lehetővé tesszük egy rövidebb időre.

Amennyiben egy olyan könyvet keres, amelynek éppen minden példánya kölcsönzésben van, kérje előjegyzési szolgáltatásunkat, mely biztosítja az olvasók számára a kötet fenntartását a könyvtári visszavétel után.

Alternatívaként ajánljuk gazdag e-könyv állományunkat, valamint az elmúlt évben elkészült Elektronikus Tananyag Archívumot, ahol a felkészüléshez szükséges tananyagok találhatók.

4. Készül-e könyvajánló vagy válogatás a legújabb könyvekből?

Tételes felsorolás nem készül az új beszerzésekről, de Könyvajánlónk már elérhető. Itt olvasóink ismertetőit is örömmel tesszük közzé.

5. Lehetne-e több szórakoztató irodalom? Van olyan részleg vagy polc, ahol olyan könyveket ajánlanak, amelyek szabadidős tevékenységekkel foglalkoznak (hobbi, szakácskönyvek stb.)?

A Klebelsberg Könyvtár egy kutatóegyetem könyvtára, ezért nem tartozik szorosan vett gyűjtőkörébe a szórakoztató irodalom beszerzése, ám központi könyvelosztás útján időnként kapunk szórakoztató irodalmi műveket. Ezek zöme a raktárakban kap helyet, és katalógusunkban is megtalálható, kölcsönözhető. Olvasóink ilyen típusú visszajelzéseinek köszönhetően az 1. emeleti szakolvasói térben kialakítottunk egy gyűjteményt Szieszta polc néven, ahol a legfrissebb, illetve leggyakrabban keresett szórakoztató irodalmi művek között lehet válogatni. A 3. emeleti szakolvasóban pedig kialakításra került egy tudományos-ismeretterjesztő gyűjtemény, SCI-eszta néven. A szolgáltatásról bővebb információ a honlapon olvasható. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a földszinti általános folyóirat-olvasó állományában szintén megtalálhatók olyan sporttal, művészettel, közélettel, hobbival, gasztronómiával kapcsolatos magazinok, melyek a kikapcsolódást segíthetik.

6. Azt tapasztaltam, hogy az új könyvek könyvtárba kerülésére várni kell. Meg lehetne gyorsítani egy-egy könyv feldolgozását?

A nyomtatott és elektronikus dokumentumoknak kölcsönzés előtt több munkafolyamaton kell átjutniuk, mire a katalógusban visszakereshetővé, kölcsönözhetővé válnak. Az egy év alatt beszerzett több mint 10.000 kötet megvásárlásához, leltározásához, fizikai előkészítéséhez, katalógusban való feldolgozásához több, különböző munkaterületen dolgozó könyvtáros összehangolt munkájára van szükség.

Amennyiben Beszerzési javaslatot tesz olyan, magyarországi könyvpiacon elérhető dokumentumra, melynek beszerzése indokolt, javaslata pedig elfogadásra kerül, úgy az akár már 1-2 hét múlva megtalálható a polcon.

7. Néha nem találom a könyveket a helyükön. Lehetséges, hogy rossz helyre kerülnek vissza az olvasóteremben?

Igen, sajnos ez is előfordulhat. Könyvtárunk 350.000 kötetet szolgáltat szabad polcokról, teljes állománya pedig közel 1,5 millió kötet. Olvasóink naponta átlagosan 4000 kötetet emelnek le a polcról, vagy kérnek ki a raktárakból. Nem csekély logisztikai teljesítmény, hogy az olvasói kézben lévő, illetve a kölcsönzőbe tartó, vagy épp visszavett, és visszaosztás alatt álló kötetek mozgatását megoldjuk. Munkatársaink arra törekednek, hogy a használaton kívüli kötetek minél előbb visszajussanak jelzet szerinti lelőhelyükre, és hogy minden polcon rend várja az olvasókat. Javasoljuk, hogy amennyiben a keresett mű nem található a helyén, forduljanak kollégáinkhoz, akik készséggel segítenek a keresésben.

8. Nincs még állandó diákigazolványom, de szeretném használni a könyvtár szolgáltatásait. Lehetséges ez? Olvasójeggyel minden szolgáltatás igénybe vehető hallgatóként? Mire szolgál a MODULO-ban tett nyilatkozat elfogadása?

Igen, lehetséges állandó diákigazolvány nélkül is használni a könyvtárat, mivel a hallgatói beiratkozás jelenleg a MODULO-ban tett nyilatkozat alapján a Neptunból átemelt nyilvántartási adatok rögzítésével történik. Így a nyilatkozattételt követően a Kölcsönzőben a beiratkozás véglegesítésekor jogviszony-igazolásra már nincsen szükség, csak személyi igazolványra. Az állandó diákigazolvány megléte nem feltétele a beiratkozásnak: ennek hiányában a könyvtár használatához fényképes látogató kártyát állítunk ki, amivel korlátlanul igénybe vehetik szolgáltatásainkat. A Modulo-ban tett nyilatkozat arra is szolgál, hogy a könyvtári tagság hosszabbítása a hallgatói jogviszony fennállása idején automatikusan történjen. Így az olvasónak erre külön már nem kell figyelmet fordítania. A hallgatónak tanulmányai alatt mindössze egyszer kell nyilatkozatot tennie.

9. Lehetne-e egyszerűsíteni a katalógusban való keresést? Hogyan találhatok meg pl. egy orosz nyelvű könyvet?

A katalógusban szereplő leírások nemzetközi szabvány alapján készülnek el, amelyektől nem lehet eltérni. Így lehetséges az, hogy nemzetközi adatbázisokban is visszakereshetők könyvtárunk dokumentumai. A cirill betűs könyvek könyvtári feldolgozása szintén nemzetközi szabvány alapján, átírással készül. Ha ez nem egyértelmű, vagy elakad a kereséssel, kérje kollégáink segítségét a Tájékoztatóban vagy az olvasótermekben.

A többnyelvű keresésre katalógusunkban már van lehetőség.

Katalógusunk használatához videós segédletek találhatók honlapunkon.

10. Lehetne-e hosszabb az általános nyitvatartás? Használhatom vasárnap is a könyvtárat? Tarthatna egy kicsit tovább nyitva a könyvtár legalább  vizsgaidőszakban?

Olvasóink igényeit figyelembe véve 2016 decemberétől bővítettük könyvtárunk nyitvatartási idejét: a hétköznapi záróra 20 óra helyett 22 órakor van, szombatonként pedig a korábbi 16 óra helyett már 20 óráig tartunk nyitva – ez a korábbinál 14 órával hosszabb nyitvatartást jelent hetente. Ez úgy az épület üzemeltetése, mint a bérköltségek emelkedése miatt számottevő többlet teherrel jár. Az esetleges további nyitvatartás-bővítés a költségek újbóli emelkedésével járna, amelyre az intézmények (TIK, SZTE Klebelsberg Könyvtár) költségvetésében jelenleg nincs meg a szükséges forrás. Erre alapos igényfelmérések eredményeképpen, az egyetem vezetésének hozzájárulásával lehet majd mód.

A rendezvények miatti korábbi zárásról, a hónapok első hétfőjén szokásos későbbi nyitásról, és minden, a rendestől eltérő nyitvatartásról próbálunk úgy hírt közzétenni a honlapunkon, közösségi oldalainkon, hogy időben értesülhessenek olvasóink a változásokról.

11. Hol találok egy általános könyvtárhasználati útmutatót? Ha most iratkoztam be a könyvtárba, hogyan tájékozódhatok arról, hogyan lehet használni a szolgáltatásokat (pl. katalógusban keresés, raktári kérés leadása, a kölcsönzés rendje, bejelentkezés a számítógépekbe)?

Könyvtárbemutató túráink éppen ezt a célt szolgálják, és mindenki számára nyitottak: egyénileg, kiscsoportban vagy akár nagyobb csoportokban is várjuk az érdeklődőket. Jelentkezni ezen az oldalon lehetséges.

Tájékoztató anyagaink az alábbi oldalon érhetők el. Ezek mellett tervezünk a témában egy e-tananyagokon alapuló online kurzust is.

Egyes karokon kari szinten is van szervezett könyvtárismertető, pl. az összes bölcsészhallgató számára kötelezően választható féléves kurzus. Bármelyik kar vezetésénél kezdeményezhető ilyen kurzus.

A szolgáltatásainkról ismertető található honlapunkon. További kérdések esetén forduljon bizalommal a könyvtár földszinti Tájékoztató pultjánál vagy bármely emeleti szakolvasójában található kollégáinkhoz, akik készséggel nyújtanak segítséget az eligazodásban.

12. Csak úgy mehetek be a könyvtárba, ha leteszem a táskámat, de a tanuláshoz szükséges minden cuccom nem fér el a kezemben. Mit tehetek, hogy ne kelljen többször fordulnom a ruhatár és az olvasóterem között?

Táskát a könyvtár területére állományvédelmi okok miatt nem lehet behozni. Megoldásként ajánljuk a ruhatárban kölcsönözhető kosarak használatát, melyekben elférnek a tanuláshoz szükséges laptopok, írószerek, könyvek, jegyzetfüzetek, stb. Ezt a megoldást a Biztonsági Szolgálat is támogatja.

13. Miért nem jár minden szolgáltatás a városi olvasóknak, Alma Mater tagoknak? Középiskolásként is használhatom az SZTE Klebelsberg Könyvtárat?

Könyvtárunk elsősorban az egyetem könyvtára. Felsőoktatási könyvtárként a jogszabályban előírt elsődleges feladata az egyetemi polgárság kiszolgálása. Könyvtárunk több speciális szolgáltatáshoz, előfizetéshez csak azzal a feltétellel jut hozzá, hogy azokat a felsőoktatásban használja fel, kizárólag aktív jogviszonnyal rendelkező egyetemi polgárok részére biztosítja.

Egyetemi tanulmányaik befejezése után örömmel látunk minden végzettet Alma Mater tagként, számukra, ha nem is teljeskörűen, de kedvezményes lehetőségeket biztosítunk.

A Könyvtárnak tagja lehet továbbá minden 14. életévét betöltött személy, aki a könyvtárhasználat szabályait elfogadja. Alapvető szolgáltatásainkat tehát a középiskolások is igénybe vehetik – helyben, kölcsönözni azonban csak a 18. életév betöltése után lehet.

14. Lehetne-e télen melegebb, nyáron hűvösebb az olvasótermekben? Lehetne-e több fényforrás az olvasótermekben?  Lejjebb lehet-e ereszteni az árnyékolót, amikor betűz a nap az ablakokon? Lehetne-e ritkábban rendezvény az Átriumban? A korábbi zárásokkal kapcsolatban hol tudok leghamarabb információhoz jutni? Telepíthető lenne-e több csomagmegőrző és biciklitároló?

Könyvtárunk a TIK épületében működik, ez az intézmény biztosítja a napi működést, így az itt felsorolt kérdésekben ők az illetékesek.

A kialakítható hőmérsékleti értékeket befolyásolják mind az épület sajátosságai, mind a rendelkezésre álló technológia és az adott energiaszükséglet. Ettől függetlenül az épületigazgatóság törekszik a szabványértékek tartására mind a hűtési, mind a fűtési időszakban. A világítási adottságok és a világítótestek telepítésének lehetőségei nagy részben a tervezőasztalon eldőltek, és elérik az ilyen épületekre meghatározott értékeket. Emellett az épületigazgatóság egyeztet a karbantartókkal a fejlesztési lehetőségekről.

Az árnyékolók pozícióját a olvasótermi pultnál lévő kollégák saját hatáskörben tudják szabályozni, forduljanak hozzájuk ilyen kérés esetén.

Rendezvények miatti korábbi zárásainkról hírt adunk honlapunkon és közösségi oldalainkon.

A csomagmegőrzők számának bővítésére szűk korlátok között van lehetőség, mivel további szekrények telepítése menekülési útvonalakat gátolna. A fokozatosan, de sok esetben dömpingszerűen növekvő olvasói igényt a ruhatár és a csomagmegőrzők iránt a 2. ruhatár többszöri megnyitásával lehet kezelni, ez a gyakorlat 2018 végén elindult.

A biciklitárolók bővítése januárban megtörtént. További bővítés vagy a hallgatók által is kedvelt zöldfelületeink, vagy a hatósági felvonulási területek csökkentését jelentené, így körültekintően kell eljárni, mindamellett, hogy az épület igazgatósága folyamatosan vizsgálja lehetőségeket.

A látogatók az ilyen jellegű észrevételeikkel közvetlenül is fordulhatnak a TIK Központi Ügyfélszolgálatához, a hozzánk forduló olvasók kéréseit mi is továbbítjuk. Az épületben működő valamennyi egység munkatársaival közösen azon munkálkodunk, hogy látogatóink gördülékenyen tudják szolgáltatásainkat igénybe venni, és jól érezzék magukat nálunk.

15. Miért nem lehet a tankönyvek kölcsönzési idejét meghosszabbítani? Vagy megoldható lenne, hogy legalább vizsgaidőszakban hosszabb időre kölcsönözhessem ki őket? Levelezős hallgató vagyok, ezért néha gondot okoz betartani a kölcsönzési határidőket, a tankönyvek pedig online nem hosszabbíthatók. Mit tegyek, ha nem tudom visszahozni időben a kikölcsönzött dokumentumokat?

A célunk az, hogy a meglévő állomány minél több olvasóhoz jusson el, de sajnos előfordulhat, hogy nem tudunk kellő példányszámú tankönyvet biztosítani hallgatóinknak. A kölcsönzött tankönyveket hosszabbítani ugyan nem lehet, azonban arra lehetőség van, hogy visszavétel után azonnal újrakölcsönözze az olvasó, amennyiben nincs az adott tankönyvön előjegyzés.

Részletesebb információ ezen az infografikán olvasható.

A Könyvtár évtizedes gyakorlatát hátrahagyva módosítottuk a tankönyvek korábbi 3 hetes kölcsönzési idejét 4 hétre, figyelembe véve a levelezős hallgatók javaslatait. Bár további módosítást egyelőre nem tervezünk, szolgáltatási és informatikai szempontok alapján megfontoljuk a továbbfejlesztés lehetőségeit.

A levelező kurzusok előadási napjainak eltérő gyakoriságát (2-5 hét) sajnos nem lehetséges külön-külön leképezni egy kölcsönzési politika keretein belül. A kikölcsönzött könyvek azonban nem csak személyesen adhatók vissza, hanem az olvasó megbízottja által is, vagy visszaküldhetők postai ajánlott küldeményként.

Szeretnénk felhívni egyúttal figyelmüket az új digitális tananyagokat tartalmazó adatbázisunkra , amelybe összegyűjtjük az egyetemünkön keletkezett oktatással kapcsolatos tananyagokat és az ezekhez kapcsolódó segédanyagokat.

16. Mi a különbség a hosszabbítás és az újrakölcsönzés között? Az újrakölcsönzést is intézhetem online?

Vannak olyan köteteink, melyek kölcsönzési idejét meghosszabbíthatja az olvasó személyesen, vagy a Könyvtár honlapján elérhető Online hosszabbítás szolgáltatás használatával. Vannak olyanok, amelyeknek épp az olvasói igények szem előtt tartása miatt korlátozzuk a kölcsönözhetőségét: így tud minél több olvasó hozzájutni az alapvető tankönyvekhez, kötelező olvasmányokhoz. Utóbbiak, valamint az előjegyzett példányok határideje sem személyesen, sem telefonon, sem online felületen keresztül nem hosszabbítható, csupán visszaadásuk lehetséges. A tankönyvek esetében, illetve a határidő lejárta után csak újrakölcsönzésre van lehetőség, s erre is csak a fennálló tartozások rendezését követően. Mindehhez pedig elengedhetetlen az olvasó személyes megjelenése az újrakölcsönözni kívánt könyvekkel együtt.

17. Lemondhatok a kölcsönzéskor nyomtatott bizonylatokról, ha online tudom ellenőrizni a nevemen szereplő dokumentumok listáját?

Sajnos nem mondhat le róla. A kölcsönzéssel kapcsolatos bizonylatok nyomtatása jogi szempontból szükséges: az olvasó az aláírásával hagyja jóvá, hogy valóban azok a dokumentumok vannak nála kölcsönzésben, amelyek a bizonylaton szerepelnek.

Továbbá az elmúlt évek tapasztalatai alapján bebizonyosodott, hogy olvasóink érdeke is az, hogy a kölcsönzési műveletről legyen egy őrzött és visszakereshető példány, amit reklamáció esetén elővehetünk.

18. Úgy hallottam, meg lehet nézni valahol, hogy a raktárból kért könyvek mikor állnak a rendelkezésemre. Hol találom ezt az információt? Bemehetek a raktárba, hogy kikeressem magamnak a szükséges könyvet?

Miután olvasóink véglegesítik raktári kéréseiket, felugrik egy kis tájékoztató ablak, amiben benne van a pontos időpont, hogy mikortól lesz átvehető a kért dokumentum. A kérések teljesítésének várható idejét később is nyomon követhetik a honlapunkon található Raktári kéréseim szolgáltatás segítségével, a szakolvasókban és a földszinten található nagyképernyős kijelzőkön, valamint a katalógusba belépve a „Távhasználat” fülön belül.

Távhasználat

Olvasóink kérésére a raktári kiszolgálás időtartamát sikerült csökkentenünk a korábbi egy óráról 30-40 percre. A kérések teljesítése egy alaposan átgondolt, és több verzióban tesztelt logisztika szerint, folyamatosan zajlik. Ennek alapján a 40 perces kiszolgálási időtartamot zsúfoltabb időszakban is tudjuk vállalni.

Raktári tereink állományvédelmi és balesetvédelmi okok miatt zártak, az olvasók önkiszolgálására nincs lehetőség. A “kulisszák mögé” betekinteni viszont kivételes esetekben lehetséges, például a könyvtári túrák alkalmával.

19. Észrevettem, hogy nem egységesek a kölcsönzési időtartamok, és hogy nem mindegyik dokumentumot kölcsönözheti mindenki. Ez mitől függ? Folyóiratot, napilapot kölcsönözhetek?

A könyvtárhasználókat csoportokba soroljuk (pl. SZTE oktató, SZTE hallgató, nem egyetemi polgár, stb.), s ez határozza meg alapvetően az egyes olvasók kölcsönzési jogosultságait.

Állományunk mennyisége korlátozott, és állományvédelmi szempontokat is figyelembe kell vennünk egy dokumentum kölcsönzési idejének megállapításakor. Mivel többször is igény mutatkozott rá, a könyvek általános kölcsönzési idejét egy héttel meghosszabbítottuk. Szándékunk arra irányul továbbra is, hogy az olvasók széles körben tudják forgatni dokumentumainkat.

A nyomtatott folyóiratok és napilapok mindenki számára helyben használhatók, ugyanakkor a nemzetközi és magyar nyelvű folyóiratoknak egyre nagyobb hányada elektronikus formában is elérhető egyetemi hálózaton belül – proxy szolgáltatással akár otthonról is.

20. Úgy hallottam, hogy az oktatói, kutatói munkát több szolgáltatásával is kiemelten támogatja a könyvtár. Kaphatok ezekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatást?

Kitűzött céljaink között szerepel az oktatói, kutatói munka támogatása: honlapunkon egy oktatóknak szóló menüpontban gyűjtöttük össze a számukra elérhető szolgáltatásokat (e-források otthonról, elektronikus kölcsönzés, MTMT-szolgáltatás, kutatófülkék stb.). A tudományos kutatásokat támogató szolgáltatásainkat a Szerzői Eszköztár oldalon foglaltuk össze. A legfrissebb információkat az emellett létrehozott Facebook-csoportban is folyamatosan frissítjük.

Emellett az oktatók, kutatók által egyszerre kölcsönözhető könyvek száma 30; vannak csak SZTE oktatók, kutatók által kölcsönözhető dokumentumaink; a normál kölcsönzési határidő számukra 6 hónap.

21. Egyszerűbbé lehetne-e tenni a wifi-csatlakozás beállítását? A könyvtáros személyes segítsége nélkül hogyan tudnám megcsinálni? Vonatkozik-e valamilyen korlátozás a wifi használatára?

A Könyvtár Tájékoztató pultjánál gyors, szakszerű segítséget nyújtunk a beállításban, ám ha valaki önállóan próbálkozna meg vele, kérhet nyomtatott segédletet a Tájékoztatóban, vagy használhatja a honlapunkon különböző operációs rendszerekhez elérhető segédleteket.

Az általunk kínált eduroam szolgáltatással védett, biztonságos internet-hozzáférést biztosítunk, ezért szükséges a hálózati beállítások ennek megfelelő konfigurálása. Az SZTE-n szerzett eduroam-jogosultsággal világszerte, minden eduroam-hálózatba kapcsolt intézményben lehet internetezni, adatbázisokat használni.

Védett hálózatról lévén szó, használatára különböző szabályozások vonatkoznak. A Könyvtárhasználati Szabályzat 16. pontja, az SZTE Informatikai Biztonsági Szabályzata valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség NIIF Program Felhasználói Szabályzata.

22. Milyen lehetőségeim vannak, ha szkennelni, digitalizáltatni szeretnék?

A digitális másolat-igénylésre (DMI) vonatkozó szolgáltatása a könyvtár állományából való digitalizáltatásra kínál lehetőséget. A szolgáltatás igénybevételét erősen korlátozza a szerzői jogi törvény, melynek előírásai mind intézményünkre, mind a könyvtárhasználókra nézve kötelezőek.

23. Kaphatok előzetes információt a könyvtár eseményeiről, rendezvényeiről?

Könyvtárunk naponta jelentkezik friss hírekkel, érdekességekkel, játékokkal intézményünk Facebook oldalán. A közhasznú információk (pl. változás a nyitva tartásban, előfizetés új adatbázisokra, próbacsomagok, akciók stb.) emellett a honlapunkon található hírek kategóriába és az eseménynaptárba is kikerülnek, illetve ezekről a helyekről a későbbiekben is visszakereshetők. A könyvtár épületében lévő faliújságok, paravánok, képernyős kijelzők szintén segítenek a tájékoztatásban. További kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal az info@ek.szte.hu email címen, vagy chat-en.

XXI. századi szolgáltatásban részesülünk, köszönjük!

Sokan említették a kérdőívünket kitöltők között, hogy könyvtárunkban 21. századi szolgáltatást kapnak. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a munkánk ilyen pozitív visszhangra talált, ugyanis nap mint nap azon dolgozunk, hogy egyre jobb, szélesebb körű és megbízhatóbb szolgáltatásokkal várjuk olvasóinkat.

Az anyagi helyzet sajnos sok mindent behatárol, de elő is hozza a kreatív energiáinkat. Igyekszünk szakmai színvonalunkat a minőségirányítási rendszerünk folyamatos fejlesztésével is megtartani és emelni. Ebben sokat segít az olvasóktól kapott visszajelzés.

Köszönjük a válaszokat, észrevételeket!