Szakirodalmi források – Társadalomelméleti Gyűjtemény

  1. Szakirodalmi adatbázisok
  2. Könyvsorozat
  3. Magyar filozófiai recepció
  4. Hagyatéki anyagok

Szakirodalmi adatbázisok

A Gyűjteményben zajló szakirodalmi kutatások eredményeként elkészült adatbázisok, bibliográfiák és repertóriumok:

Logo
A magyar nyelvű filozófiai irodalom adatbázisa

 

Könyvsorozat

A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai

Kiadja az SZTE Társadalomelméleti Gyűjteménye, az SZTE BTK Filozófia Tanszéke és a Pro Philosophia Kiadó (Kolozsvár – Szeged)
Sorozatszerkesztő: Laczkó Sándor és Tonk Márton.

I. kötet:
SOMLÓ BÓDOG: Értékfilozófiai írások
A kötetet szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta: Szegő Katalin (Kolozsvár-Szeged, 1999)
Tartalomjegyzék
A letölthető dokumentum (530 Kb, WinWord97 dokumentum, zip-pelve)Somló Bódog fényképe

II. kötet:
TAVASZY SÁNDOR: Válogatott filozófiai írások
A kötetet szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta: Tonk Márton (Kolozsvár-Szeged, 1999.)
Tartalomjegyzék
A letölthető dokumentum (1,2 Mb, WinWord97 dokumentum, zip-pelve)

III. kötet:
BÖHM KÁROLY ÉS A “KOLOZSVÁRI ISKOLA”
A kolozsvári Böhm Károly Nemzetközi Konferencia előadásai. (Kolozsvár-Szeged, 2000)
Tartalomjegyzék
A letölthető dokumentum (1,19 Mb, WinWord97 dokumentum, zip-pelve)

IV. kötet:
BARTÓK GYÖRGY: Válogatott filozófiai írások
A kötetet szerkesztette: Tonk Márton és Szélyes Éva (Kolozsvár-Szeged, 2001)
Tartalomjegyzék
A letölthető dokumentum (1,77 Mb, WinWord97 dokumentum, zip-pelve)

V. kötet:
TONK MÁRTON: Idealizmus és egzisztenciafilozófia Tavaszy Sándor gondolkodásában
(Monográfia) (Kolozsvár – Szeged, 2002)

VI. kötet:
UNGVÁRI ZRÍNYI IMRE: Öntételezés és értéktudat. Böhm Károly filozófiája
(Monográfia) (Kolozsvár – Szeged, 2002)

VII. kötet:
HALASY-NAGY JÓZSEF: Az erkölcsi élet
A kötetet szerkesztette és a kéziratokat sajtó alá rendezte: Deák Tamás, Laczkó Sándor és Varga Péter (Kolozsvár – Szeged, 2002.)
A letölthető dokumentum

VIII. kötet:
SIPOS PÁL: A keresztyén vallásnak és a világosodásnak együtt való terjedéséről
A kötetet szerkesztette és a kéziratokat sajtó alá rendezte: Egyed Péter (Kolozsvár – Szeged, 2002.)

XI. kötet:
Bölcseleti folyóirat. Repertórium 1886-1906
A Magyar Filozófiai Társaság közleményei Repertórium 1901-1914
(Kolozsvár-Szeged, 2010)
A letölthető dokumentum (pdf)

XII. kötet:
Kisebbség és liberalizmus. A kisebbségi vagy nemzetiségi kérdés a magyar liberális gondolati hagyományban
Szerkesztette: Demeter M. Attila (Kolozsvár-Szeged, 2008)
A letölthető dokumentum (pdf)

XIV. kötet:
LACZKÓ SÁNDOR: A dolog és a szó : tanulmányok a magyar filozófiai hagyományokról
(Kolozsvár-Szeged, 2013)
Borító (pdf)
A letölthető dokumentum (pdf)

XV. kötet
Perecz László: KI A FILOZÓFUS? MAGYAR FILOZÓFIATÖRTÉNETI TANULMÁNYOK
(Kolozsvár-Szeged, 2017)
A letölthető dokumentum (pdf)

XVII. kötet
Máté Zsuzsanna: ,,AZ AESTHETICUM VIZSGÁLATÁNAK CÉLJA TEHÁT AZ ÉRTÉKADÓ JELENTÉS
FELKUTATÁSA.”
(Kolozsvár-Szeged, 2019)
A letölthető dokumentum (pdf)

Filozófiai periodikák repertóriumai, bibliográfiák

A magyar filozófiai hagyomány dokumentumai

Hagyatéki anyagok

  • Szabó József emlékkönyv
    A kötetet szerkesztette: Révész Béla (Szeged : Pólay Elemér Alapítvány, 2014)

SZEGED HOSSZÚ TAVASZA 1989-BEN ÉS ’56 – Előadások, tanulmányok, visszaemlékezések, dokumentumok
Média-Mix Könyvkiadó Bt., Szeged, 2017
A letölthető dokumentum